ANA SAYFA > HAKKIMIZDA > İşbirlikleri
 

İşbirlikleri

Üniversiteler Arası İşbirliği

Ajansımız ile TR52 bölgesinde yer alan Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında yapılan ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde, üniversite-sanayi ve üniversite-kent işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği yapılmıştır. Bu işbirliği neticesinde  ortakların bölgesel düzeyde teknik ve kurumsal altyapısını kurmak amaçlanmaktadır. Bu işbirlikleri sonucunda bölgede proje geliştirme yetkinliğinin ve bölge ile ilgili araştırma ve analiz çalışmalarının arttırılması hedeflenmektedir.

 

DEİK ( Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) İşbirliği

Ajansımız ile DEİK arasında kurumsal işbirliğinin tesis edilmesine ve Ajans bölgesinin ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel pazarlara entegre olmasına yönelik olarak işbirliği anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre DEİK;bölgenin ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel piyasalara entegre olmasına yönelik olarak sahip olduğu birikim, deneyim, imkân ve hizmetleri Ajans ile paylaşacak ve bu maksatla; Ortak yatırım heyetleri düzenlenmesine yönelik koordinasyon ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirecek, Yıllık yurtdışı ve yurtiçi etkinlik programı hakkında Ajansı bilgilendirecek, Ajansın da programlara katılımını temin ederek tanıtım ve yatırım promosyonuna yönelik sunum yapmasına imkân sağlayacak, Ajansın tanıtım ve yatırım promosyonuna yönelik hazırlayacağı strateji dokümanları ve analiz çalışmalarına katkı sağlayacak, Ajansın tanıtım ve yatırım promosyonuna yönelik hazırlayacağı yazılı ve görsel tanıtım malzemelerinin üretimine katkı sağlayacak, Yurtiçi ve yurtdışı paydaş gruplarında Ajans sisteminin bilinirliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacak, Ajansın DEİK’in mevcut bilgi ve iletişim ağlarına katılmalarını temin edecek, DEİK’in yurt dışı işbirliği ağına ve kuruluşlarına yönelik olarak Ajanstan gelen ortaklık ve işbirliği tekliflerini koordine edecek, Ajansa bu süreçte danışmanlık hizmeti verecek, Bölge işletmelerine yönelik program ve destek mekanizmalarında kullanılmak üzere fon kaynağı oluşturmak için; yerel, ulusal ya da uluslararası fonlar, kredi kuruluşları ve bankalarla gerçekleştirilecek çalışma ve işbirliklerine katkı sağlayacaktır.

 

Avrupa İşletmeler Ağı

Ajansımız ile Konya Sanayi Odası arasında Avrupa İşletmeler Ağı'nda hizmet birliği anlaşmasına varıldı. 2008 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmek ve özellikle ticari işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Avrupalı ve Türk firmaların arasında iletişim sağlamak, ikili görüşmeler, firma -kurum ve fuar ziyaretleri yapmak, ülke günleri ve ağırlıklı dış ticarete yönelik olmak kaydıyla destekleyici eğitimler, konferans-seminerler düzenlemektedir. Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ ve şirketlerin tüm bilgi ihtiyaçlarını karşılayan bir ‘tek durak‘(One-Stop-Shop) olma özelliğine sahiptir. Tek durak hizmeti, ‘yanlış kapı yok' politikasıyla beraber yürütülür: bir KOBİ herhangi bir yerden bağlantı noktasından ağa dahil olup destek alır, alamadığı durumda ise kendisine yardımcı olabilecek kurum ve ilgili hizmeti alabileceği organizasyona yönlendirme yapılır. İş sahipleri inovasyon, yeni pazarlara açılma, müşteri odaklı büyüme, pazar pozisyonlarının gelişimi gibi alanlarda en iyi uygulamayı paylaşmak, tanımlamak ve yaymak için teşvik edilirler. Sonuç olarak, Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lere gelişim ve bölgesel iş oluşturma açısından kendi potansiyellerini fark etmelerinde yardımcı olmaktadır.