ANA SAYFA > KONYA'DA YATIRIM > Yabancı Yatırımlar
 

Yabancı Yatırımlar

Ülkemizde kurulan yabancı sermayeli şirketler için de aşağıdaki hususlar geçerlidir:

1. Eski düzenlemede yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklı olmak kaydıyla taşınmaz edinebilmekteydi.

-Yeni düzenleme ile karşılıklılık ilkesi yerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek Ülke vatandaşlarının taşınmaz edinimi ilkesi getirilmiştir.

2. Eski düzenlemede bir yabancının Türkiye genelinde edinebileceği toplam miktar 2,5 hektar (25.000 m2), genel olarak bir ilçede yabancıların edinebileceği miktar ise o ilçenin imarlı alanlarının (%10) yüzde onu idi.

- Getirilen düzenlemede bir kişinin edinebileceği toplam arazi miktarı 30 hektar (300.000 m2) olarak belirlenmiş, Bir ilçenin özel mülkiyete konu yüzölçümünün toplam (%10) yüzde onuna kadar edinim imkanı tanınmıştır.

3. Eski düzenlemede yabancı gerçek kişiler imar planında konut veya işyeri amacına tahsisli arsa veya bina alabilmekteydi.

- Yeni düzenlemeyle imar şartı kaldırılmış, yapısız alanlarda edinim halinde arazi üzerine iki yıl içerisinde proje geliştirilme zorunluluğu getirilmiştir. Proje ilgili Bakanlıkça onaylanacak ve takip edilecektir.

4. Yeni düzenleme ile Bakanlar Kuruluna yabancı uyruklu gerçek kişilerin mülk ediniminde ülke, kişi, nitelik, coğrafi bölge gibi kısıtlayıcı, yasaklayıcı, sınırlayıcı yetki verilmiştir.

(Kaynak: Başbakanlık YDTA)

 

Konya'da yaklaşık 180'den fazla yabancı sermayeli firma faaliyet göstermektedir.

Yabancı yatırımcılar için www.investinkonya.gov.tr sitemiz de mevcuttur.

Çeşitli konular hakkında daha detaylı bilgi almak için www.invest.gov.tr sitesi de yardımcı olacaktır.