ANA SAYFA > KONYA > Eğitim
 
  • Ekli Dosyalar

Eğitim

İlde 2 Devlet, 2 Özel olmak üzere 4 adet üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’dir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi eğitime 2016-2017 eğitim yılı ile başlayacaktır.

Konya’da 3 Tıp Fakültesi mevcuttur. Bunlar; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Selçuklu Tıp Fakültesi’dir.

Türkiye’deki ilköğretim okullarının %2.96’sı (786) ve ortaöğretim kurumlarının %2,96'sı (313) Konya'da bulunmaktadır

İlk ve ortaöğretimde 316.819 öğrenci sayısı ile Türkiye’de 9. sırada olup ülke genelindeki oranı ise %2,83’tür.

Mesleki ve teknik öğretimde de önemli bir yere sahip olan Konya’da 193 okul ve 86.361 öğrenci bulunmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla, Türkiye’de 5. sıradır.

Konya’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullar hizmete girmektedir. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içersinde yer alan Ayakkabıcılık Kız Meslek Lisesi buna iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

190.588 yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı ile Türkiye’de 8. sırada yer alan Konya, 14.291 yüksek lisans mezunu ile 6. 4.635 doktora mezunu ile 4. üniversite öğrencisi sayısı bakımından ise 6. sıradadır.

Yaklaşık 5000 öğretim elemanının bulunduğu Konya’da 675 Profesör görev yapmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla Türkiye’de 4. sıradır.

Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

İngilizce eğitim veren anadolu liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

Okul çağı nüfusa göre okullaşma oranları Konya’da % 94,49’dur.

Konya ili, temel eğitim açısından %97,25’lık bir okuryazar oranına sahiptir. Konya’da, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2015–2016 döneminde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Konya’da 15,88’dir.

Ortaöğretim çağ nüfusu açısından okullaşma oranları Konya’da % 81,72’dir.

2015–2016 yılında ortaöğretim eğitim düzeyinde Konya’da öğretmen başına 17,70 öğrenci düşmektedir.

1975 yılında üniversite statüsü kazanan Selçuk Üniversitesi, Konya’da uzun yıllardır 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksek okulu, 34 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 adet konservatuarda 70.000'i aşkın öğrenci ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

Vakıf Üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi 6 adet fakülte, 3 adet enstitü, 2 adet araştırma ve uygulama merkezinde yaklaşık 4.000 adet öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ise 15 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulu ile yaklaşık 30.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

*Bazı veriler Konya Valiliği web sitesinden alınmıştır. İstatistikî veriler için TÜİK 2015 yılı veri tabanı kullanılmıştır. Vizyon 2023. 2010-2013 MEVKA Bölge Planı.