Ekonomik Durum

 • 50.000'den fazla KOBİ’ye ev sahipliği yapan bir KOBİ Başkentidir.
 • Türkiye’nin tahıl ambarıdır.
 • Un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı üretiminde Türkiye birincisidir.
 • Birincil alüminyum madeninin Türkiye’de çıkarıldığı tek ildir.
 • Önde gelen gelişmiş sektörleri, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık, araç üstü ekipmanlarıdır.
 • Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideridir.
 • Metal işlemede Türkiye pazarının %45’ine hâkimdir.
 • Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının %70’ine sahiptir.
 • 2021’de 3 milyar doları aşan ihracatla Türkiye 11.’sidir.
 • Konya ihracatı 37 ilin toplam ihracat rakamından fazladır.
 • Konya 180'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
 • Konya 2.900'den fazla kayıtlı ihracatçıya sahiptir.
 • İmalat sanayi ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı %95,7dir.
 • İhracatta ilk 5 ülke: ABD, Irak, Almanya, Rusya, Özbekistan’dır.
 • 2000’den 2021’e yapılan ihracat rakamı 35 kat büyümüştür.
 • 2021’de 1,25 milyar dolar ithalat ile Türkiye 18.'sidir.
 • 2021 yılında Konya’ya 112 ülkeden ithalat yapılmıştır.
 • Konya imalat sanayi ithalatının, toplam ithalat içindeki payı %77,8’dir.
 • İthalatta ilk 5 ülke: Çin, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Almanya, Tayvan'dır.
 • Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 1,75 milyar dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise%241’dir.
 • İngiltere ve ABD'nin yanı sıra, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 20 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir.
 • En fazla dış ticaret fazlası verdiği 5 ülke: ABD, Irak, Almanya, Özbekistan İsrail'dir.
 • En fazla dış ticaret açığı verdiği 5 ülke: Çin, Rusya Federasyonu, Tayvan, Suudi Arabistan Güney Kore’dir.
 • 2021 yılı sonu itibariyle Konya’da 577 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir ve Türkiye’de 6. sıradadır.
 • Konya’da 2021 yılında teşvik belgeleri kapsamında toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı yaklaşık 6,7 milyar TL olup bu tutarla Türkiye’de 13.sırada yer almaktadır. Belirtilen sabit yatırım tutarında Konya’nın Türkiye’de payı %2,4’tür.
 • Konya’da 2021 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen istihdam sayısı 6.595 kişi olup bu rakamla Türkiye’de 17. sırada yer almaktadır.
 • İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ilk 500’e giren firma sıralamasında 8 Konya firması (2020)
 • İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ikinci 500’e giren firma sıralamasında 14 Konya firması (2020)
 • 2021 yılı itibariyle Konya’da 59 ülkeden 447 yabancı sermayeli firma bulunmaktadır. Konya'nın Türkiye'deki payı binde 5,8'dir.
 • Konya'da en fazla yabancı sermayeli firmaya sahip ülke 123 firma ile Suriye’dir. Toplam içerisindeki payı ise %27,5’tir.
 • En fazla yabancı sermayeli firmaya sahip 2. ülke 37 firma ile Almanya; 3. ülke ise 34 firma ile Irak’tır.
 • 2021 yılında giriş yapan yabancı sermayeli firma sayısı 44’tür.
 • Konya'nın 11 tane organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısı vardır.
 • Marka tescilinde 3.406 tescil ile Türkiye altıncısıdır. (2021)
 • Patent tescilinde 80 tescil ile Türkiye yedincisidir.  (2021)
 • Faydalı model tescilinde 170 tescil ile Türkiye beşincisidir. (2021)
 • Tasarım tescilinde 2.011 tescil ile Türkiye altıncısıdır. (2021)
 • İstihdam oranı %46,2 (Konya-Karaman Bölgesi) (2021)
 • Toplam işgücüne katılım oranı %50,2 (Konya-Karaman Bölgesi) (2021)
 • Toplam İşsizlik oranı %7,9 (Konya-Karaman Bölgesi) (2021)
Konya Ekonomik Göstergeler Raporu
Konya Ekonomi Raporu - KTO
Konya-Karaman 2014-2023 Bölge Planı
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım