Yatırımcı Kılavuzu

Yatırım Süreçleri Kılavuzu - Diyagramlar

Yatırım Süreçleri Kılavuzu - Diyagramlar - Ortak Adımlar

Yatırım Süreçleri Kılavuzu - Sektörler

Çalışma İzni
+

Çalışma izni hakkında bilgi edinmek için   buraya    tıklayınız.

Oturma İzni
+

Oturma izni hakkında   bilgi edinmek için    buraya    tıklayınız.

Türkiye'de İş Kurmak
+

Türkiye'de iş kurmak    hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için    buraya    tıklayınız.

Gayrimenkul ve Vatandaşlık Edinimi
+

Gayrimenkul ve vatandaşlık edinimi   hakkında ayrıntılı bilgi için    buraya    tıklayınız.

Türkiye'de İş Yapmanın Ortalama Maliyetleri
+

Türkiye'de iş yapmanın ortalama maliyetleri    hakkında bilgi almak için    buraya    tıklayınız.

Yatırım Teşvikleri
+

Yatırım teşvikleri    hakkında bilgi edinmek için    buraya    tıklayınız.

Vergiler
+

Vergiler    hakkında bilgi almak için    buraya    tıklayınız.

Yatırım Bölgeleri
+

Yatırım bölgeleri    hakkında bilgi almak için    buraya    tıklayınız.

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar
+

Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar    hakkında bilgi almak için    buraya    tıklayınız.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
+

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu    için    buraya    tıklayınız.

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması
Türkiye'de Şirket Kurma Rehberi
Şirket Kuruluşu Rehberi-KTO
Limited Şirket Kuruluş Tescilinde Gerekli Evraklar
Anonim Şirket Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar
Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi
Yabancıların Çalışma İzinleri Bilgilendirme
Yabancıların Çalışma İzninde Karşılanması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Ve Başvuru Süreçleri El Kitabı-KOP
Konya Tarımsal Yatırım Rehberi
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi-I.Etap-KOP
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi-II.Etap-KOP
Yatırım Teşvik Mevzuatı Kapsamında Taşınmaz Tahsisi İşlem Akış Şeması
Turizm Sektöründe Kamu Taşınmazları Tahsisinde İş Akış Şeması
Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi -Yatırımcı Rehberi-KOP
Küçükbaş Hayvancılık Üretici Rehberi-KOP
Büyükbaş Hayvancılık (Sığırcılık) El Kitabı
Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği El Kitabı-KOP
Kanatlı Hayvancılık Üretici Rehberi-KOP
Örtü Altı Sebzecilik Üretici Rehberi-KOP
Organik Tarım Üretici Rehberi-KOP
Tıbbi Aromatik Üretici Rehberi-KOP
Çilek Üretici Rehberi-KOP
Kiraz Üretici Rehberi-KOP
Elma Üretici Rehberi-KOP
Üzüm Üretici Rehberi-KOP
Ceviz Üretici Rehberi-KOP
Badem Üretici Rehberi-KOP
Arıcılık Üretici Rehberi-KOP
Tarım Yatırımcı Broşürü
Arsa (Hazine Taşınmazları) Karşılığında Okul Yapımı İşlemleri (AKOY) El Rehberi
Hazine Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazine Taşınmazlarının Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazine Taşınmazlarının İhale İle Satış İşlemleri El Rehberi
Hazine Taşınmazlarının Tıbbi Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Yetiştirilmek Amacıyla Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilerimize Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazineye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberi
Hazineye Ait Taşınmazların Yatırımlara Tahsisi El Rehberi
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024