Eğitim

 • İlde 3 Devlet, 2 Özel olmak üzere 5 adet üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’dir.
 • Konya’da 3 Tıp Fakültesi mevcuttur. Bunlar; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Selçuklu Tıp Fakültesi’dir.
 • Konya'da 719 ilkokul, 583 ortaokul ve 382 ortaöğretim ve 214 mesleki-teknik ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. (2020)
 • Konya, ilkokul düzeyinde 151.451, ortaokul düzeyinde 143.370 ve ortaöğrenim düzeyinde 178.631 öğrenciye sahiptir. Mesleki-teknik ortaöğretimde ise 75.873 öğrenciye sahiptir. (2020)
 • Konya’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullar hizmete girmektedir. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içersinde yer alan Ayakkabıcılık Kız Meslek Lisesi, Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iyi örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • 253.942 yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı ile Türkiye’de 8. sırada yer alan Konya, 27.590 yüksek lisans mezunu ile 6., 5.956 doktora mezunu ile 4., 105.567 üniversite öğrencisi sayısıyla 6. sıradadır. (2020)
 • 5800’den fazla öğretim elemanının bulunduğu Konya’da 1.061 Profesör görev yapmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla Türkiye’de 4. sıradır. (2022)
 • Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.
 • Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilk ve ortaokulda 22, ortaöğretimde 20, mesleki ve teknik okullarda ise 18'dir. (2020
 • Selçuk Üniversitesi, Konya’da uzun yıllardır 23 fakülte, 7 enstitü, 5 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu, 53 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 adet konservatuarda 64.104 öğrenci ile eğitim hizmetine devam etmektedir. (2022)
 • KTO Karatay Üniversitesi 6 adet fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 1 adet enstitü, 4 adet araştırma ve uygulama merkezinde 8685 öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir. (2022)
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi 20 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 konservatuar 31 araştırma ve uygulama merkezi ile 35.474 öğrenciye eğitim vermektedir. (2022)
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü ve 7 araştırma ve uygulama merkezi ile 897 öğrenciye eğitim vermektedir. (2022)
 • Konya Teknik Üniversitesi 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitü, 11 uygulama ve araştırma merkezi ve 12.482 öğrenci ile eğitim vermektedir. (2022)

Kaynak: TÜİK, YÖK, Üniversite web siteleri

TR52 Bölgesi'nde Eğitimin Genel Görünümü Raporu
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım