Demografik Durum

NÜFUS

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.777.017 kişi olup 84.680.273 olan Türkiye nüfusunun %2,7’sini oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Konya, Türkiye’nin 7. büyük şehridir. Yüzölçümü itibari ile ise Türkiye’nin en büyük şehridir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 56’dır.

NÜFUS VERİLERİ
Türkiye - Toplam Nüfus 84.680.273
Konya - İl Nüfusu 2.277.017
Nüfus Artış Hızı (binde) 11,9
Nüfus Yoğunluğu (göl hariç) kişi/km² 56
Yüzölçümü (Göller dahil- km²) 41.001

Kaynak: TÜİK, 2021

 

İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ

Toplam nüfusu en fazla olan ilçeler Konya’nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay’dır. Bu ilçeler haricinde Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu ve Seydişehir ilçelerinin de nüfusları 50.000’in üzerindedir.

İLÇELER TOPLAM NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (%)
2020 2021 2020 2021
KARATAY 351.422 362.177 36,1 30,1
MERAM 344.549 345.360 0,0 2,4
SELÇUKLU 663.280 682.514 0,7 28,6
AHIRLI 4.657 4.550 -20,4 -23,2
AKÖREN 5.766 5.784 -12,4 3,1
AKŞEHİR 93.998 93.830 1,2 -1,8
ALTINEKİN 14.271 14.178 -5,6 -6,5
BEYŞEHİR 75.532 77.137 14,2 21,0
BOZKIR 25.832 25.600 -2,4 -9,0
CİHANBEYLİ 52.110 51.434 7,0 -13,1
ÇELTİK 9.787 9.635 7,6 -15,7
ÇUMRA 67.901 67.631 9,2 -4,0
DERBENT 4.221 4.086 -10,8 -32,5
DEREBUCAK 5.976 5.937 -9,2 -6,5
DOĞANHİSAR 15.520 15.134 -18,5 -25,2
EMİRGAZİ 8.459 7.876 -8,9 -71,4
EREĞLİ 149.346 149.333 15,8 -0,1
GÜNEYSINIR 9.266 9.278 -2,4 1,3
HADİM 11.628 11.171 -32,7 -40,1
HALKAPINAR 3.974 3.883 -22,9 -23,2
HÜYÜK 15.595 15.405 -3,6 -12,3
ILGIN 54.315 53.638 1,6 -12,5
KADINHANI 31.817 31.336 -10,2 -15,2
KARAPINAR 50.304 50.055 6,5 -5,0
KULU 51.493 51.702 13,1 4,1
SARAYÖNÜ 27.542 27.738 18,9 7,1
SEYDİŞEHİR 65.385 65.381 8,6 -0,1
TAŞKENT 6.001 5.780 -48,0 -37,5
TUZLUKÇU 6.398 6.234 -20,3 -26,0
YALIHÜYÜK 1.573 1.532 -35,0 -26,4
YUNAK 22.102 21.688 5,9 -18,9
TOPLAM 2.250.020 2.277.017    

Kaynak: TÜİK, 2022

Konya il geneli ve bağlı ilçelerin 2020/2021 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, il genelinde nüfusun arttığı (‰ 11,9) ;ilçeler bazında da Ilgın, Cihanbeyli, Emirgazi, Kadınhanı, Hadim, Yunak, Doğanhisar, Çumra, Karapınar, Bozkır, Taşkent, Hüyük, Akşehir, Tuzlukçu, Çeltik, Derbent, Ahırlı, Altınekin, Halkapınar, Yalıhüyük, Derebucak, Ereğli, Seydişehir ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği, diğer ilçelerde ise arttığı ve ayrıca Selçuklu, Meram, Karatay ve Akşehir ilçelerinin diğer bölgelere göre daha fazla bir nüfus yoğunluğu olduğu görülmektedir.

GENÇ NÜFUS – POTANSİYEL İŞGÜCÜ

Konya nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66,7’sini oluşturmaktadır. Konya ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup, toplam nüfusun %54’üne karşılık gelmektedir. Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,9’unu oluşturmaktadır. 

KONYA NÜFUSUNUN DÜNYADAKİ YERİ

Konya 2 milyon üzerindeki nüfusu ile dünyadaki 50’den fazla ülkeden daha fazla nüfusa sahiptir. Bu ülkeler arasında Slovenya, Estonya, Lüksemburg, Malta gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Andorra, Lihtenştayn, Monako, San Marino ve Vatikan gibi Avrupa ülkeleri ve Katar, Gabon, Gambiya, Bahreyn, Bhutan, Surinam. Brunei ve Belize gibi ülkeler yer almaktadır.

Kaynak: www.wikipedia.org, 2022

Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım