Makine İmalat

Konya’da sanayinin gelişimine bakıldığında Cumhuriyet öncesinin izlerini bulmak mümkündür. İlin ekonomik yapısını belirleyici unsurun tarım olması nedeniyle, sanayi yapısının şekillenmesinde tarıma dönük sanayiler başlangıç noktası olmuştur. Nitekim; Konya’da Cumhuriyet öncesi 22 adet değirmenin faaliyette olduğu, 1923 yılında ise 8 adet fabrikanın hizmette olduğu bilinmektedir. 1927 sayımına göre Konya’da en fazla işyerinin bulunduğu sektör, tarıma dayalı imalat sanayidir.

Konya ülkenin önemli bir tarım merkezi olduğundan sanayideki makineleşme çabalarında önceliği tarıma dayalı sanayi oluşturmuştur. Konya’da tarımdan elde edilen gelirin sanayiye yönlendirilmesi bölge tarım ürünlerini ilde değerlendirme çabaları, tarım kesiminin ihtiyaç duyduğu alet ve makinelerin ilde karşılanmaya çalışılması, tarım makineleri, değirmen makineleri, gıda ve diğer sanayi kollarının gelişmesine neden olmuştur.

Konya sanayisinde 1950-1960 yılları arasında tesis sayısının 17’den 91’e ulaştığı görülmektedir. Tarım makinelerine duyulan yoğun talep üzerine bu yöndeki ihtiyacı yerli imalatla karşılamak amacıyla 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de ilk defa tarım makineleri imalatı Konya’da başlamıştır.

Konya makine sanayinin hayata geçmesinde, bölgenin tarım ve tarıma dayalı imalat sanayinin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların önemi büyüktür. Un ve irmik imalatına yönelik “gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı” başlığında “değirmencilik makineleri üretimi” buna bölgedeki en tipik örnektir. Vals üreticisi firmalar zamanla teknolojilerini geliştirmişler ve dünyanın dört bir yanına ürün satar hale gelmişlerdir. Aynı şekilde zamanla bölgede üretilen makinelerin üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin üretilmeye başlaması söz konusu olmuştur. “Metal işleme makinelerinin imalatı” ve “diğer takım tezgâhlarının imalatı” buna iyi bir örnektir.

Makine imalat sanayi, bugün Konya ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Konya’nın toplam ihracatının yaklaşık %22’sini oluşturmaktadır. Konya, makine imalat sanayinde, metal işleme alanında Türkiye pazarının %45’ine sahiptir. Konya, makine sektörünün diğer bir alanı olan araç üstü ekipman sanayinde de oldukça ilerlemiş durumdadır. İthalatın fazla olduğu bu alanda Konya, Türkiye’deki ihtiyaç olan araç üstü parça ekipmanların %70'ini üretebilmektedir. Tarım Makinaları ve Aletleri Sektöründe, Konya, traktörlerde kullanılan parçaların %90'ını ve tarım makinalarında kullanılan parçaların %100'ünü üretmektedir. Konya bu sektörde Türkiye pazarının %65'ine sahiptir. Türkiye tarım makinaları ve aletleri ihracatının %45'ini Konya gerçekleştirmektedir. Makine imalat sanayi İstihdam açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. 

Konya Makine Sektörü Tanıtım Kitabı
Konya-Karaman Bölgesi Makine Sektör Raporu-MEVKA
Konya İmalat Sanayi Araştırması
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024