Tarım ve Hayvancılık

Türkiye’nin toplam tarımsal üretiminin %10’u Konya tarafından karşılanmaktadır. Konya, 2.6 milyon hektarlık tarım alanı ile ülkenin toplam tarım alanının %11.2’si gibi çok önemli bir oranını oluşturmaktadır. İlin toplam yüz ölçümünün 2.659.890 hektar alanı tarıma elverişli durumdadır.

Türkiye’de en fazla un fabrikası Konya’da bulunmaktadır. Türkiye’nin şeker üretiminin %25’i Konya’daki dört ayrı şeker fabrikasından karşılanmakta iken, ülkemizin toplam tuz üretiminin %65’i de yine ilimizde gerçekleştirilmektedir. Özellikle tahıl, şeker pancarı ve baklagiller alanında ülkemiz ihtiyacının büyük kısmını karşılayarak bu alanda önemli rol oynayan Konya'da tarımsal üretimin büyük bir kısmı endüstriyel bitkilerde gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel üretimin içinde, en büyük paya sahip olan bitki ise şeker pancarıdır. Konya Türkiye’de şeker pancarı üretimini en yüksek oranda gerçekleştiren ilimizdir. Tahıllarda Türkiye üretiminin yaklaşık %10’luk kısmı Konya'da üretilmektedir. Burada buğday ve arpa ilk sırada gelmektedir. Baklagillerde ise nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve kırmızı mercimek başı çekmektedir.

Türkiye üretiminde; Ekmeklik Buğday üretiminin %11’ini, Makarnalık Buğday üretiminin %25’ini, Arpa üretiminin %14’ünü, Şeker pancarı üretiminin %35’ini, Mısır üretiminin %8’ini, Kuru Baklagiller üretiminin %10’unu, Ayçiçeği üretiminin %9'unu tek başına Konya karşılamaktadır.

İlimizde organik tarım çalışmaları oldukça ileri düzeyde devam etmektedir. Özellikle Akşehir, Ereğli, Doğanhisar ilçeleri ile merkez köylerinde yapılmaktadır. Organik tarıma geçirilen köylerden edinilen tecrübeye göre bir köy bir yılda 1 milyon TL katma değer üretmektedir. Daha önce bu köyün bu değerin 1/10’u kadar bile katma değer üretemediği düşünülmelidir.

Konya’da tohumculuk ve tohum üretimi de oldukça ilerlemiş durumdadır. Tohum üretiminde %38’lik pay ile Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. 6.550 üretici, 650.000 dekar alanda yaklaşık 280.000 ton tohum üretmektedir.

Konya ve bölgesini tarımsal alanda oldukça geliştirecek olan KOP (Konya Ovaları Projesi) ile sulanması planlanan arazi miktarı ise 602.509 hektardır. KOP projesi gerçekleştirildiğinde il ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Proje ile tarımsal üretimde çeşitlilik, verim artışı, tarımsal sanayide kalkınma, güvenli üretim, iç ve dış piyasada rekabet gücü sağlanmış olacaktır. Yem bitkileri ekimi, hayvancılık ve entegre tesislerin sayısında artışlar meydana gelecektir. İlave sulamaya açılacak yaklaşık 300 bin hektar sulu tarıma geçilmesiyle verim artışı ve diğer kazanımlar dikkate alındığında sadece bu kısımda en az yılda 600 Milyon TL ekonomimize kazandırılmış olacaktır. Bu da projenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rakamın Konya İl’ine en az %60 oranında yansıması beklenebilir (360 Milyon TL/yıl).

Konya İli Tarım ve Hayvancılık Sektörü 5 Yıllık Üretim Analizi
Büyükbaş Hayvancılık (Sığırcılık) El Kitabı
Üzüm Üretici Rehberi-KOP
Tıbbi Aromatik Üretici Rehberi-KOP
Örtü Altı Sebzecilik Üretici Rehberi-KOP
Organik Tarım Üretici Rehberi-KOP
Küçükbaş Hayvancılık Üretici Rehberi-KOP
Kiraz Üretici Rehberi-KOP
Kanatlı Hayvancılık Üretici Rehberi-KOP
Elma Üretici Rehberi-KOP
Çilek Üretici Rehberi-KOP
Ceviz Üretici Rehberi-KOP
Arıcılık Üretici Rehberi-KOP
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi-I.Etap-KOP
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi-II.Etap-KOP
Havuç Raporu-2017
Konya Hayvancılık Sektörel Bilgi Notları
Hüyük Çilek Soğuk Hava Deposu Ön Fizilibitesi
Badem Üretici Rehberi-KOP
Konya Tarım-Hayvancılık Genel Bilgiler
Konya Tarımsal Yatırım Rehberi
Küçükbaş Hayvancılık Sektörü Raporu-MEVKA
Birleşik Krallık İle STA Kapsamında Konya Özelinde İhracata Potansiyel Tarımsal Ürünler Araştırması
Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği-KOP
Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği El Kitabı-KOP
Konya-Karaman Bölgesi Bitkisel Üretim Raporu-MEVKA
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024