Enerji

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Konya, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve güneş bakımında oldukça avantajlı bir ildir.

51 üretim tesisiyle toplam kurulu gücü 281 MW olan ilimizde üretimin önemli kısmı fosil yakıtlardan (121 MW) ve güneş enerjisinden (117 MW) sağlanmaktadır.

Konya’nın güney ilçelerinde rüzgar enerjisinden elektrik üretme imkanı bulunmaktadır. Konya için rüzgar enerjisi santrali kurulabilecek toplam kurulu güç kapasitesi yaklaşık 2.000 MW’dır. İlimizde toplam 136 MW’lik RES kurulması için lisans alınmıştır.

Konya ili, güneş enerjisi sektöründeki mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen bölgelerinden birisidir. Yüksek güneş ışınımı değerleri, elverişli arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş tarlası yatırımlarına uygunluğu ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmaya sahip olması nedeniyle bu yatırımları destekleme potansiyeli bakımından önemli üstünlüklere sahiptir.

34 adet güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi bulunan ilimiz bu açıdan Türkiye’de ilk sıradadır. Ayrıca ülkemizin ilk ve faaliyette olan tek Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Karapınar’dadır. Karapınar İlçesi’nde, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” ilan edilerek güneş enerjisi yatırımlarına tahsis edilmek üzere toplam alanı 61.585.762 m² ve alternatif maliyetleri çok düşük olan üç ayrı arazi belirlenmiştir. Güneş ışınımı değerleri dikkate alındığında, belirlenen arazilerde kurulacak herhangi bir güneş tarlasından elde edilecek elektrik enerjisi miktarı, dünyada güneş tarlası yatırımlarının en yoğun yapıldığı Almanya’nın Bavyera bölgesine göre yaklaşık % 70 daha fazla olacaktır.

Bu alanın değerlendirilmesi için 20 Mart 2017 tarihinde 1000 MW kapasite için ihale yapılmıştır. İhale sonrasında yapılacak proje kapsamında, Türkiye'de yılda minimum 500 MW fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip fabrika kurulumu gerçekleştirilecek ve 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartıyla Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacaktır. Bu açıdan Karapınar, dünyanın en büyük tek parça güneş santraline ev sahipliği yapacaktır. Projenin toplm maliyetinin 1,3 milyar Amerikan Doları olması ve yılda 1,7 milyar KWh elektrik üreteceği tahmin edilmektedir

Konya’nın güneş enerjisi vizyonu;

“Konya’yı, Türkiye’deki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarının en önemli "ev sahibi; bu yatırımlar için ihtiyaç duyulan malların, hizmetlerin ve teknolojilerin üretildiği, yeni ve ileri güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği ve geliştirilen teknolojilerin ihraç edildiği bir endüstri bölgesi durumuna getirmektir.”

Konya'da enerji hakkında daha çok bilgi edinmek için alt taraftaki dökümanlardan yararlanabilirsiniz.

Karapınar Güneş Enerjisi Fizibilite Raporu
Karapınar Güneş Enerjisi Flora ve Fauna Tespiti
Konya-Karaman Bölgesi Enerji Sektör Raporu-MEVKA
Konya-Karaman Enerji Potansiyeli Sunumu
Hidrolik Enerjisi - Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Malzeme Üretebilirlik
Rüzgar Enerjisi - Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Malzeme Üretebilirlik
Biokütle - Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Malzeme Üretebilirlik
Jeotermal Enerji - Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Malzeme Üretebilirlik
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Yol Haritası
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Kapasite Tahsis Tablosu
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024