Savunma Sanayi

Konya sanayi sektörü, hızlı gelişen ve dinamik imalat sanayi yapısı ile ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaktadır. Başta savunma sanayi olmak üzere medikal, biyokimya, raylı sistemler, enerji, yazılım, lojistik sektörlerinde de Konya sanayisi artık söz sahibidir.

Konya sanayisi, yapısı itibariyle diğer illerin sanayilerinden farklı olarak aynı anda birçok alanda faaliyet gösteren sektörleri içerisinde barındırmaktadır. Konya'daki gelişmiş sektörlerin başında, otomotiv yan sanayi ve makine sanayi gelmektedir. Ziraat alet makineleri imalat sanayi, döküm sanayi, plastik boya ve kimya sanayi, inşaat malzemeleri sanayi, kâğıt ve ambalaj sanayi, gıda ve ayakkabıcılık sanayi ilimizin diğer gelişmiş sektörleridir.

Konya aynı zamanda güvenli jeopolitik konumu ile önemli bir savunma sanayi yatırım alanıdır. Konya mevcut üretim alt yapısının savunma sanayisine hizmet etme kabiliyetinin yanında, savunma sanayi ana üreticileri için de uygun bir yatırım alanıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlü bir enerji alt yapısına sahip olan Konya, yan sanayi varlığı, başkente olan yakınlık, raylı ulaşım bağlantıları ile önemli bir merkezdir. İlimizde bulunan hava üssü ve burada konuşlu bulunan AVACS uçaklarının varlığı da coğrafi konumunun ve ulaşım imkânlarının da bir göstergesi niteliğindedir.

Konya’da Savunma Sanayi İhracatçılar Birliğine kayıtlı 63 firma bulunmaktadır. Kayıtlı firmalar çoğunluğu av ve spor amaçlı tüfek imal eden işletmelerden oluşmaktadır. Savunma sanayinin diğer alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın ise 35 ile 40 firma arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu firmalarımız ana yüklenici firmalara tedarikçi olarak çalışmakta, doğrudan ihracatları bulunmamaktadır.

Konya Tabanca, revolver (altıpatlar), askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletler sektöründe 90 firma ile hem en çok üreticiye sahip il, hem de 8,398,288 adet ile en büyük üretim kapasitesine sahip il konumundadır. Konya tüfek ve özellikle av tüfeği üretiminde merkezi bir konumdadır. Bölgemizde üretilen av tüfeklerinin maliyet, kalite ve işçilik açısından dış pazarlardaki rekabet gücü yüksektir. Sektör bölgede gerçekleştirdi üretimin yaklaşık %80’ini ihraç etmektedir.

Türk Ana Muharebe Tankı (ALTAY) ihtiyacının yurt içi geliştirme modeli ile karşılanması projesi kapsamında ALTAY tankı motor ve aktarma organları ilimiz firmasında geliştirilmektedir.

Konya savunma sanayi sektöründe önemli bir aktör olma özelliğini sürdürmektedir. İhracatındaki dönemsel yükselişler ve artışlar Türkiye ortalaması ile paralellik göstermektedir. Konya ihracatı 2016 yılında Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın tamamından daha fazla gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye’ ihracatındaki payını %2,3’e çıkarmıştır.

Konya'da, yerel aktörler ilimizin savunma sanayi sektöründe daha fazla yer alması için eğitim, seminer, konferans, ikili iş görüşmeleri, fabrika ziyaretleri gibi birçok alanda etkinlik yapmaktadır. Bununla birlikte savunma ve havacılık kümesinin kurulması için çalışmalar hızla yürütülmektedir.

Konya Savunma Sanayi Sektör Raporu
Huğlu Av Tüfekleri Üretimi Saha Araştırması Raporu
Konya'da Savunma Sanayi
Konya Savunma Havacılık Sanayii ve Silah Muhimmat Ekosistemi
Konya Savunma ve Havacılık Savunma Kümesi Yetenek Matirisi
Konya Savunma Sanayi Araştırma Raporu
Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım