Mevlana Kalkınma Ajansı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 5449 sayılı Kanuna istinaden 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Türkiye’deki 26 kalkınma ajansından birisidir.

Kalkınma ajansları; kamu, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirerek yerel potansiyeli harekete geçirip bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir bölgesel ekonomi oluşturmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacını güden kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır.

MEVKA, Konya ili merkez olmak üzere Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 bölgesinde faaliyet göstermektedir.

MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi (Konya YDO)        

  • Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek bedelsiz destek hizmetleri sunan birimlerdir.
  • Yatırımcı için İzin ve ruhsat işlemlerini koordine eder,
  • Bölgenin yatırım ortamının tanıtımını yapar,
  • Yatırımcılara ve girişimcilere ücretsiz bilgi verir.
Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024