ANA SAYFA > SEKTÖRLER > ENERJİ
 

ENERJİ

KONYA’YA ENERJİ YATIRIMI İÇİN 5 NEDEN

1. Yüksek Yenilenebilir Potansiyel

Türkiye güneş enerjisi potansiyeli açısından, Avrupa’nın güneşe destek veren en büyük ülkesi Almanya ile kıyaslandığında, yaklaşık iki kat daha verimli bir ülke konumundadır. Yıl boyu alınan güneş ısınımı bakımından ülkemizin en verimli bölgeleri, güneye en yakın bölgelerdir. Ancak bu yakınlık, yatırım yapılabilir bölge anlamında değerlendirildiğinde, kıyı şeridinde konumlanmış bölgelerin yatırıma en uygun bölgeler olmadığını ortaya koymaktadır. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri, yatırım ve isletme süreçleri açısından değerlendirildiğinde, fosil yakıtlar, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri gibi enerji üretim santrallerine yakın süreçlere sahiptirler. Güneşten elektrik üretim santralleri için kurulum yeri seçilirken sahanın güneş enerjisi potansiyelinin tesis kurulum ve işletim maliyetlerinin doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Bu değerlendirmenin yapılması için kurulum sahası ile ilgili olarak; sahanın yeryüzündeki konumu, iklim özellikleri, sahanın konumsal özellikleri gibi kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir.

2. En Yüksek Lisans İzni

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, Konya-Karaman bölgesi Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımları için en büyük potansiyele sahip bölgelerindendir. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile 08 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2013 yılı sonuna kadar toplam 600 MW’lık kapasite ile sınırlandırılan güneşten elektrik üretimi yatırımları için lisans verilebilecek bölgeler listelenmiştir. Bu çalışma ile toplam 27 bölgede yatırım izni verilmiştir. Bu 27 bölge arasında yatırım izni verilen en büyük kapasiteli bölge Konya olarak belirlenmiştir. Toplam 13 trafo merkezi belirlenen Konya’ya, 600 MW’lık yatırımların 92 MW’lık kısmı verilmiştir. Ayrıca 3 trafo merkezi belirlenen Karaman için 38 MW’lık kapasite tayin edilmiş, böylece Konya-Karaman bölgesi için toplamda 130 MW’lık yatırım kapasitesi verilerek, Türkiye’de 2015 yılı sonuna kadar yapılacak toplam yatırımın %20’si Konya bölgesine verilmiş durumdadır. Konya sahip olduğu yüksek miktarda düz, engebesiz ve tarıma elverişsiz saha kapasitesi ile güneşten elektrik üretim santrallerinin en yoğun bulunacağı bölge olarak ilerleyen yıllarda yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceği görülmektedir.

3. Hazır Altyapı ve Arazi

Bölgemizin enerji yatırımlarına en uygun yer olmasını sağlayan diğer bir husus ise şüphesiz yatırıma hazır arazi imkanı ve yatırımlar için uygun altyapısıdır. Konya’da özellikle Karapınar bölgesinde geniş ve tarıma elverişsiz araziler bulunmaktadır. Aynı zamanda Konya Valiliği tarafından bölgede Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması için gerekli çalışmalar yapılmış, ve Bakanlar Kurulu tarafından  onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karapınar'da oluşturulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 59.710.000 m² alana sahiptir. Bölgenin güneş santrali için potansiyel kurulu gücü 4.000 MW olup lisanslı üreticiler bağlantı yapacakları Trafo Merkezi sahanın sınırındadır. Bölgede yapılacak yatırım senelik olarak 1 m² 'lik alanda 60 KWh/ yıl ile 90 KWh / yıl arasında enerji üretebileceklerdir. Ayrıca Karaman ilinde Ayrancı Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi oluşturulması için de çalışmalar yapılmaktadır.

Sahanın Konumsal Özellikleri

 

 

Yatırım Kriteri

Parametre

Karapınar’daki Değer

Sahanın Yer Yüzündeki Konumu

Yıllık toplam güneşlenme süresi

2.964 saat/yıl

Yıllık güneş ışınımı miktarı

2.100 kWh/m2yıl

İklim Özellikleri

Düşük atmosfer yoğunluğu (açık gökyüzü)

 Açık (02 okta)

Akarsu yataklarına uzak arazi

 Akarsu yok

Düşük hava kirliliği

Çok Düşük Derece

Düşük rüzgâr potansiyeli

5,5 m/s/yıl

Kurak iklim yapısı

Yarı kurakSoğuk

Düşük nem oranı

 %21 

Denize uzak arazi

265 km/Akdeniz

Düşük hava sıcaklığı

 11,83 C°

Eğimli arazi

1,5 °

 Deprem riski olmayan arazi

5. derece

Kanunlarca koruma altına alınmamış arazi

 Koruma alanı olmayan araziler

Orman bölgesi olmayan arazi

 Orman niteliği olmayan araziler

Tarım bölgesi olmayan arazi

 Tarım bölgesi olmayan araziler

Mera sahası olmayan arazi

 Mera vasfından çıkarılacak araziler

Demiryolu, karayolu geçmeyen arazi

 Demiryolu, karayolu geçmeyen araziler

Havaalanına yakın olmayan arazi

 110 km/ortalama[]

Askeri tatbikat alanına uzak arazi

 Askeri tatbikat alanına yeterli derecede uzak araziler

Yerleşim alanına uzak arazi

 Yerleşim alanına yeterli uzaklıktaki araziler

Ana karayollarına ve kıyı şeridine uzak arazi

 Ana karayollarına ve kıyı şeridine uzak araziler

Maden, petrol vb. arama alanı olmayan arazi

 Maden, petrol vb. arama alanı olmayan araziler

Yükseltilerden uzak arazi

Yükseltilerden uzak araziler

Kuşların göç yönüne uzak olan arazi

Kuşların göç yönüne yeterince uzak araziler

Yatırım lisansına engel olunmaması

Yatırım lisansına engel olunmayan araziler

Trafo ve iletim kısıtlarının olmaması

Mevcut 100 MVA’lık trafo kapasitesi

Devlet tarafından verilen teşvikler (altüst yapı desteği, enerji tedariki, ulaşım yatırımları, vergi muafiyetleri vb.)

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Yatırım yeri tahsisi, Sigorta primi işveren hissesi desteği,vergi indirimi 

Özel imkânlara sahip sanayi bölgesi imkânı (organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi vb.)

Endüstri bölgesi ilanı gündemdedir

Yatırımlarda görev yapabilecek nitelikli/niteliksiz insan kaynağına sahip olunması

52 kişi/m2, ülkenin en büyük üniversite nüfusuna sahip bölge4. Enerji Teşvikleri
 
Bölgemizde güneş enerjisi yatırımı yapmak için en önemli nedenlerden birisi de üretilen enerjinin on yıl boyunca devlet tarafından alınma garantisidir. Ülkemizde yürürlükte bulunan Yenilebilir Enerji Kanununa göre,  2015 yılına kadar işletme sürecine başlayan yatırımlar için enerji fiyatı taban ücreti 13,3 USD cent/Kwh olarak belirlenmiştir. Üretim tesisinin yerli kaynaklar tarafından yapılması durumunda ise PV teknolojisinde maksimum 20 USD cent / KWh fiyatla beş yıl 13,3 USD / cent KWh fiyatla ise diğer kalan beş yıl enerji satışı mümkündür.
 
5. Gelişmiş Sanayi Altyapısı
 
Bölgemizde çok güçlü sanayi altyapısı mevcuttur. Güneş Enerjisi teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren yetmiş yedi firma; PV Panel, Metal Konstrüksiyon, Eva, Cam, Güneş Takip Sistemi, Akü ve Jel Akü Grubu, Elektronik Kontrol Sistemi, İnvertör, Şarj Kontrolü, Sayaç, Bağlantı Elemanları, Kablo ve Ekipmanları, Kolektör ve Yansıtıcılar, CSP ve PV Santral Kurulumu Mühendisliği, Buhar Tribünü gibi konularında hizmet vermektedir.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı, uzman kadrosuyla, bölgemizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Yatırımcıların ülkemiz mevzuatına göre sorumlu olduğu tüm izin ve ruhsatların alınması sürecinde, Yatırım Destek Ofislerimiz ücretsiz olarak hizmet etmektedir.

Lisansız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Başvuru Süreci