ANA SAYFA > SEKTÖRLER > Tarım Alet ve Makineleri
 

Tarım Alet ve Makineleri

Konya ili Türkiye’de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır. Dolayısıyla tarım makinaları sektörü, Konya’da gelişmiş sanayi alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Konya sektörde ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamul ve mamullerin tedarik edilmesi açısından elverişli bir il olup üretim için yeterli alt yapıya sahiptir.

Tarım makinaları imalatında Konya’da römork (Tarım arabası), yağmurlama makinası, kimyevi gübre dağıtma makinası, kombine hububat ekim makinası, traktör - iki akslı (51-70 Bg), kuyruk milinden hareketli pülverizatör, krema makinası, traktörle çekilen hububat ekim makinası, diskli traktör pulluğu, diskli anız pulluğu (vanvey), pancar sökme makinası, saman aktarma-boşaltma makinası, kulaklı anız pulluğu, set yapma makinası, sap toplamalı saman yapma makinası, kombine pancar hasat makinası, selektör (sabit veya seyyar), orak makinesi, sap parçalayıcı, çayır biçme makinesi, saman elevatörü, anız patlatma, tesviye küreği, mısır silaj makinesi, hassas çim biçme makinesi, kaba ot biçme makinesi, römork, vanvey, kepçe, saman yükleme filesi, kerdi makinesi, diskaro, merdane, saman aspiratörü, pulluk, çapa makinesi, çizel, dippatlatan ve traktör üretilmektedir.

Gelişmiş tarım ülkelerinde önemli sayıda kullanıma sahip olan biçerdöverin ilde herhangi bir üretim tesisi bulunmamaktadır. Konya ilinde bir adet traktör fabrikası bulunurken, fabrika iç piyasa traktör ihtiyacını karşılamada büyük öneme sahiptir.

Konya Tarım Makineleri sektöründe Türkiye pazarının yaklaşık olarak %65’ine hâkim konumdadır. Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odasına kayıtlı her nevi tarım makinaları ve aksamları imal eden firma sayısı ise 400’ün üzerindedir. Sektörde istihdam edilen personel sayısının ise yaklaşık olarak 8.500 civarındadır. Konya, Türkiye’de en çok traktör bulunan ikinci ildir.

Tarım Makinaları Sektöründe, Konya, traktörlerde kullanılan parçaların %90 ını ve tarım makinalarında  kullanılan parçaların %100 ünü üretmektedir.

Konya bu sektörde Türkiye pazarının %65 ine sahiptir. Türkiye tarım makinaları ve aletleri ihracatının %45 ini Konya gerçekleştirmektedir.

 

Bu sektöre ilişkin Konya İmalat Sanayi Araştırması dosyası  için tıklayınız.

Konya Tarım Makineleri Sektörü Tanıtım Kitabı için tıklayınız.

KONTARKÜM (Konya Tarım Makineleri Kümeleşme Merkezi) tanıtımı için tıklayınız.