ANA SAYFA > SEKTÖRLER > LOJİSTİK
 

LOJİSTİK

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanmış olan Konya, İç Anadolu Bölgesi’nin canlı bir ticaret noktası konumundadır. Geçmişten bugüne kadar ticari anlamda birçok yatırımın odak noktası haline gelen Konya, günümüz küresel ticareti içinde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nin önemli bir ticaret ve lojistik merkezi olarak yerini almıştır.

Toplam 41.001 km2’lik bir alan üzerinde kurulu bulunan Konya, 2014 yılı verilerine göre 2.108.808 nüfusa sahip, Türkiye’nin yedinci büyük ilidir.

Konya ili, gerek sanayi gerekse tarımsal üretimde verimlilik göstergeleri açısından Türkiye ortalamalarının üstündedir. İlde ticari ve mali kuruluşların (bankacılık ve finans sektörünün) gelişmiş olması, dış ilişkilerdeki deneyim, demiryolu ile limana bağlantısı ve Organize Sanayi Bölgesinin varlığı, Konya İlinin ticari açıdan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle Konya, gerek dış ticarette gerekse de iç pazara sağlamakta olduğu lojistik hizmetleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı vermektedir.

Konya’nın Uluslararası Taşıma Koridorları kapsamında hem Kuzey-Güney hem de Doğu-Batı akslarında coğrafi konumu itibariyle önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitesi, bilim merkezi, teknokenti, organize sanayi bölgeleri, etkin sivil toplum kuruluşları ve bu kurumların arasında gelişmekte olan işbirliği Konya için artı bir durumdur.

Konya Lojistik Köyü Projesi

TCDD verilerine göre, Konya Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesi ile Konya için mevcut durumda yaklaşık 634.000 ton/yıl olan taşıma miktarının, 1.679.000 ton/yıla çıkması hedeflenmektedir. Konya Lojistik Köyünden Konya sanayisi ve tarımı için önemli mamul ve ürünlerin taşımasının yapılması planlanmaktadır. Bu ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda fiyat, hız ve kalite konusunda rekabet edebilme söz konusu lojistik ile mümkün olabilecektir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve diğer organize sanayi bölgeleri ve sanayilerine yakın bölgeye kurulacak olan lojistik köyün aktif bir şekilde kullanımını sağlamak, işletmeleri lojistik köyü kullanmaya teşvik etmek ve Konya Organize Sanayi bölgesinde üretilen başta ağır sanayi ürünleri olmak üzere diğer ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak için lojistik köy ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin optimum kullanımına imkan sağlaması gerekmektedir.

Konya Lojistik Köyü’nün devreye girmesi ile verilecek hizmetler şu şekilde özetlenebilir.
Taşıma modları arasında geçiş sağlanmış olacaktır.
Intermodal transfer ve operasyonların yapılması sağlanacaktır.
Yükleme, boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilecektir.
Depolama ve ambarlama hizmetleri verilecektir.
Gümrük hizmetleri verilecektir.
Park hizmetleri verilecektir.
Verilecek yardımcı hizmetler: Güvenlik, bakım-onarım tesisleri, müşteri ofis alanları, showroomlar, toplantı/konferans odaları, yemek tesisleri, toplu taşıma imkanları, banka, posta, ekstra depo hizmetleri gibi…

1.    KARAYOLU ULAŞIMI

Konya, Türkiye içinde önemli yere sahip güçlü bir tır filosuna sahiptir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların, 25’i Konya’da bulunmaktadır. Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından verilen yetki belgelerinin dağılımında, Ankara Bölge Müdürlüğü %10,32’lik pay ile 13 bölge müdürlüğü içerinde 3. sırada yer almaktadır. Ulaşım kalitesinin artmasında en önemli verilerden birisi olarak görülebilecek bölünmüş yol çalışmalarında ise son yıllarda Türkiye genelinde gözle görülür bir artış olduğu görülmektedir. Öyle ki; 2013 yılı başında Türkiye genelinde toplam 19.066 km bölünmüş yolun hizmet verdiği görülmektedir. Konya İlinde ise toplam bölünmüş yol uzunluğu 869 km'dir (KGM 2013).

 

2.    DEMİRYOLU ULAŞIMI

Karaman’dan demiryolu ile Konya yönünden İzmir ve İstanbul, Adana yönünden Kurtalan’a kadar ulaşım sağlanmaktadır. Konya-Karaman arasında günlük raybüs seferleri yapılmaktadır. Konya- Karaman-Ulukışla-Yenice-Adana Hızlı Tren Projesi’nin ilk etabı olan Konya-Karaman hızlı tren projesinin ilk etabına başlanmıştır.

Konya-İstanbul, Konya-Ankara ve Konya-Eskişehir hızlı tren demiryolu hatları yapılmış olup seferler başlamıştır. 

Toplam alanı 1 milyon 350 bin metrekare olan Konya Lojistik Merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. Demiryollarının kurulacak olan Lojistik Merkezi içine kadar girmesi multimodal taşımacılık için önemli bir avantajdır. Demiryolu bağlantısı, batıda Afyon’a kadar direk olup, Afyon’dan sonra Ege ve Marmara’ya doğru pek çok aksa ayrılmaktadır, doğuda ise Niğde-Ulukışla’dan sonra kuzeyde Niğde-Kayseri aksına ve güneyde Mersin-Yenice-Adana’ya bağlanmakta ve bu sayede Mersin Limanına yük taşımacılığı yapılabilmektedir.

2023 yılına kadar Konya-Taşucu hattının inşasının ve Konya-Ereğli-Mersin hattının yenilenme çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

3.    HAVAYOLU ULAŞIMI

Konya Havaalanı 2000 yılında hizmete girmiş olup sivil-askeri kategorisinde ve şehre uzaklığı 18 km’dir. Yeni terminal binası 2014 yılında tamamlanmış olup 23 bin 640 metrekare kapalı alana sahiptir. Kargo taşımacılığı yapılan havaalanları arasında Konya Havaalanı da yer almaktadır. 2014 yılında Konya Havaalanında 9.600 ton yük trafiği gözlenmiştir.

 

4.    BALO (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu)

BALO; ülkemiz ihraç mallarının Avrupa, Eski Doğu Bloku, İskandinav ve BDT ülkelerine kadar ulaştırılmasını sağlamaktadır. Avrupa’dan tedarik edilen hammadde ve yarı mamul yüklerinin aynı yolla ülkemize, Avrupa üzerinden gelen ve ülkemizi transit geçen ürünlerin de hicaz demiryolu hattıyla Ortadoğu ve Arap yarımadası, ipek ve baharat yoluyla Uzakdoğu’ya ulaştırılmasını sağlar. Yurtiçinde 14 toplama merkezinden biri olan Konya’dan alınan yükler blok ve tarifeli seferler ile Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki yük birleştirme merkezinde(Bandırma, Tekirdağ) toplanır. Yükler buralarda gideceği şehirlere göre ayrıştırılıp, yine blok ve tarifeli seferler ile Avrupa kentlerindeki lojistik köylere ulaştırılır.

Lojistik Sektöründe Yatırım Yapmak İçin 10 Neden:

·      Coğrafi olarak konumu gereği erişilebilir olması,

·      Avrupa ve Ortadoğu’ya demiryolu ile erişim imkanı,

·      Konya’da üretilen ürünlerin en kısa zamanda ulaşımını sağlayacak havayoluyla ulaştırma imkanı,

·      Hızlı tren ile 3 büyük şehre (Ankara, Eskişehir,  İstanbul) ulaşımın sağlanması,

·      Konya’dan Mersin Limanı’na erişimin demiryolu ve karayolu ile yapılabilmesi ve 4 saatlik uzaklıkta olması,

·      Konya’nın artan ihracat kapasitesi,

·      2023 yılına kadar tamamlanacak olan Konya- Karaman-Ulukışla-Yenice-Adana ve Konya-Manavgat-Antalya Hızlı Tren Projesi,

·      BALO parkuru güzergahı ile Avrupa pazarına erişebilirlik,

·      Konya’da yapılacak olan lojistik köy projesi,

·      Modern depolama merkezlerine olan ihtiyaç,  

Konya’da Lojistik Sektöründe Yatırım Teşvik İmkanları

·         Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, genel teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmez.

·         Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için genel teşvik belgesi düzenlenebilir.

·         Müteharrik(yer değiştirebilen) karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilir.

·         Konya’da bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler arasında bulunan soğuk hava deposu hizmetleri için asgari kapasite şartı 1.000 m2 ve asgari sabit yatırım tutarı 1 milyon TL, lisanslı depoculuk için ise asgari sabit yatırım tutarı 2 milyon TL’dir.

·         Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan bölgesel teşvik desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.

·         Konya’da öncelikli yatırım konuları arasında yer alan özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel teşvik sistemi desteklerinden faydalanabilir.

·         Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmemektedir.

 

Genel teşvik uygulamaları kapsamına giren yatırımların KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için 2. Bölgede bulunan Konya için asgari yatırım tutarının 1 milyon TL olması şartı aranır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına giren yatırımlarda ise yatırımcılar gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisinden yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Sisteminde 2. Bölgede Bulunan Konya İçin Bölgesel Teşvik Desteği Unsurları

KONYA İÇİN DESTEK UNSURLARI

BÖLGESEL

OSB DIŞI

OSB İÇİ

ÖNCELİKLİ

KDV İSTİSNASI

GÜMRÜK VERGİSİ MUHAFİYETİ

VERGİ İNDİRİMİ

31.12.2014 tarihine kadar

Yatırıma Katkı Oranı(%)

20

25

40

İndirim Oranı (%)

55

60

80

 

 

 

 

 

01.01.2015 itibariyle

Yatırıma Katkı Oranı(%)

15

20

30

İndirim Oranı (%)

40

50

70

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

31.12.2014 tarihine kadar

Destek Süresi

3 yıl

5 yıl

7 yıl

Yatırıma Katkı Oranı(%)

15

20

35

 

 

 

 

 

01.01.2015 itibariyle

Destek Süresi

 X

3 yıl

6 yıl

Yatırıma Katkı Oranı(%)

X

20

35

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

X