ANA SAYFA > SEKTÖRLER > MAKİNE İMALAT
 

MAKİNE İMALAT

2010 Genel Sanayi ve İşyerleri sayımı sonuçlarına göre imalat sanayinde Türkiye genelinde faaliyette olan firma sayısı yaklaşık 23.000 adettir. Sektör genelinde yer alan firmaların %24,9‘u İstanbul, %8,1’i Ankara, %5,6’sı Bursa, %7,2’si İzmir, %1,7’si Kocaeli, %5,7’si Konya,%1,6‘sı Kayseri ve %3,4‘ü Adana bölgelerinde yer almaktadır (TÜİK, 2011).

Devlet Planlama Teşkilatı‘nın Makine ve Metal Eşya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre Türkiye‘nin makine imalatının yaklaşık 15 milyar Avro düzeyindedir. Türkiye, AB ülkeleri ile kıyaslandığında ise % 4,3 imalat oranı ile 6. sırada yer almaktadır.

Türkiye‘nin toplam ihracatının %7,1’ini makine ve aksamları ihracatı oluşturmaktadır.

Konya’da, TOBB Sanayi veritabanına göre makine imalat sektöründe 750 civarında firma bulunmaktadır ve sektörde 20.000 civarında kişi istihdam edilmektedir.

2008 yılında Konya Sanayi Odasının yaptığı araştırmaya göre Konya Sanayi Odasına kayıtlı makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 269 firma bulunmaktadır.

Konya, makine imalat sanayinin yoğunlaştığı iller arasındadır.

Konya’da makine imalat sanayinde donanımlı işgücü avantajı bulunmaktadır.

Sektörde en yüksek istihdamı, akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı alt sektörü gerçekleştirmekte, bu sektörü gıda içecek ve tütün işleme makinaları, kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı, rulman-dişli-şanzıman-tahrik elemanları imalatı, metal işleme makinaları imalatı, motor ve türbin imalatı, pompa ve kompresör imalatı ve diğer makinaların imalatı alt sektörleri takip etmektedir.

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya-Karaman Bölge Planı (2010)’na göre, Konya metal işleme makineleri sektöründe Türkiye pazarının %70‘ine sahiptir. Yine Konya değirmen makinelerinde ülkemizde sektör lideri olup, tarım makinelerinde Türkiye pazarının %65‘ine sahiptir. Ayrıca Konya‘nın makine imalat sanayiinde önemli üretim kalemleri kaynak makineleri, kompresör, otomatik giyotin makas, muhtelif presler, hidrolik silindir ve pompalar, motor yenileme makineleri, muhtelif matkaplar olarak belirlenmiştir.

Konya‘nın makine imalat sanayisinde önemli üretim kalemleri kaynak makineleri, kompresör, otomatik giyotin makas, muhtelif presler, hidrolik silindir ve pompalar, motor yenileme makineleri, muhtelif matkaplar olarak belirtilmektedir
Konya, Türkiye’deki metal işleme makineleri sektörünün lokomotifi konumundadır
Konya, araç üstü ekipman imalatında çok önemli bir potansiyele sahip olup pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Araç üstü ekipman imalatı sektöründe Türkiye pazarının %75‘ine sahiptir
Konya metal işleme makineleri alt sektöründe Türkiye pazarının %70‘ine sahiptir.
Konya değirmen makineleri imalatı alt sektöründe Türkiye’de sektör lideridir.
Konya tarım makineleri imalatı alt sektöründe Türkiye pazarının %65‘ine sahiptir. İhracatında ise %45’lik paya sahiptir.

Konya’daki yerel birimlerin temel göstergeleri incelendiğinde makine imalat sanayinin, imalat sanayi içerisindeki payı %10,69’dur ve bu pay Türkiye oranının iki katıdır.

Makine imalat sektöründe çalışanların sayısına bakıldığında Türkiye’de imalat sanayinde çalışanların %1,99’u bu sektörde çalışmaktadır. Konya için bu oran %4,21’dir. Bu veriler Konya için makine imalat sanayisinin hem yerel birim sayısı bakımından hem de istihdam bakımından ne derece önemli bir yerde olduğunun göstergesidir.