ANA SAYFA > SEKTÖRLER > TARIM
 

TARIM

• Türkiye geneli ile kıyaslandığında Konya ilinde tarım alanı oranının (%67,7) oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

• Toplam 4.081.351,95 ha olan Konya İli arazisinin %46,81’ini tarım arazisi oluşturmaktadır.

• Konya ilinde toplam 1.910.386 ha tarım arazisinin %58,87’sini tarla arazisi, %35,44’ünü nadas, 1,22’sini sebze, %1,02’sini meyve ve %0,48’ini ise bağ alanları oluşturmaktadır.

• Türkiye toplam meyve yetiştiriciliği alanının %5,51’inde elma yetiştiriciliği yapılmakta iken, Konya’da bu oran %30,87 oranındadır.

• Konya, Türkiye’de; toplam tarım alanı, arpa, buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, lale, kiraz, kuru fasulye ve havuç üretimi  üretiminde 1. sırada yer almaktadır.

• Türkiye havuç üretiminin %59,4’ü Konya’da gerçekleşmektedir.

• Türkiye şekerpancarı üretiminin %30,35'i Konya’da gerçekleşmektedir.

• Türkiye kuru fasulye üretiminin %28,4’ü Konya’da gerçekleşmektedir.

• Kırmızı et üretiminde 2. Sırada yer almaktadır.

• Toplam süt üretiminde 1. sıradadır. Türkiye’de koyun sütü ve inek sütü üretiminde 2. sırada yer almaktadır.

• Türkiye’de koyun sayısında 2. sırada, sığır sayısında 1. sırada yer almaktadır.

• Tavuk yumurtası üretiminde 2. sırada yer almakta olup Türkiye üretiminin %11,66’sını gerçekleştirmektedir.

• Toplam Tarımsal üretimin değerinin ülke içindeki payına bakıldığında ise Konya birinci sırada yer almaktadır.

• 10 Milyar TL'yi aşan üretim değeriyle Konya Türkiye en büyük tarımsal üreticisidir.

• Sulanabilir tarım arazilerine bakıldığında Konya ilinin %62’si sulanabilir arazi olarak görülmektedir.

• Konya ilinin ihracat rakamlarının % 16’sı tarım ürünlerinden oluşmaktadır. 2014 yılında Konya ilinin tarım ürünleri ithalatı 244.725.773 USD’dir.

• Konya ili, 31 ilçede, 111.479 çiftçisi ile fiilen tarım sektöründe faaliyet göstermekte ve sertifikalı üretimden, organik tarıma geniş bir yelpazede üretim çeşitliği sunmaktadır.

• Konya’da 1315 adet organik tarımla uğraşan çiftçi mevcuttur.

• İklim ve toprak yapısı olarak, meyvecilik, tarla ziraatı, organik tarım ve diğer tarım alt sektörlerindeki yetiştiriciliğe uygundur.

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin rantabl yapılabilmesi için gerekli mera alanlarına (761.461 ha) ve yem bitkisi üretimi için geniş arazilere sahiptir.

• Türkiye’deki ilk (2.100 da) Organize Hayvancılık Bölgesi İlimizdedir.