Ülkeler ve Konya

 

Göstergelerle Endonezya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2019 yılı sonu):

 • Türkiye’de 184 ülkeden, 74.227 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Endonezya, Türkiye için bu alanda 93. sırada gelmektedir. 18 firma ile Endonezya, toplam rakamın %0,02’sini oluşturmaktadır. – İlk sıradaki ülke Suriye’dir.
 • Konya’da 55 ülkeden, 385 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Endonezya olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2019 yılı sonu):

İhracat:

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 171,5 milyar dolar iken Endonezya’ya olan ihracat 277 milyon dolardır. Bu rakamla Endonezya, toplam ihracatımızın %0,2’sini oluşturmakta ve ihracatımızda 81.sıradadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın toplam ihracatı 2 milyar dolar iken Endonezya’ya olan ihracat 6 milyon dolardır. Bu rakamla Endonezya, toplam ihracatımızın %0,3’ünü oluşturmakta ve ihracatımızda 63. sıradadır
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Türkiye’nin Endonezya’ya olan ihracatında Konya’nın payı %2’dir.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 202,7 milyar dolar iken Endonezya’dan olan ithalat 1,3 milyar dolardır. Bu rakamla Endonezya, toplam ithalatımızın %0,6’sını oluşturmakta ve ithalatımızda 35.sıradadır
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır.
 • Konya’nın toplam ithalatı 878 milyon dolar iken Endonezya’dan olan ithalat 8 milyon dolardır. Bu rakamla Endonezya, toplam ithalatımızın yaklaşık %0,9’unu oluşturmakta ve ithalatımızda 27. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır.
 • Türkiye’nin Endonezya’dan olan ithalatında Konya’nın payı %0,6’dır.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası (2019 yılı sonu itibariyle):

 • Türkiye’nin Endonezya ile olan dış ticaret açığı 1 milyar dolardır.
 • Konya’nın Endonezya ile olan dış ticaret açığı 2 milyon dolardır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Kuzey Kıbrıs
+

YABANCI YATIRIMLAR (2014 yılı sonu) 

Türkiye’de 160’dan fazla ülkeden, 41.398 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.

 • Konya’da ise 36 ülkeden, 163 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Kuzey Kıbrıs, Türkiye için bu alanda 27. sırada gelmektedir. 389 firma ile Kuzey Kıbrıs, toplam rakamın binde 9,4’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da baskın ülkesi Kuzey Kıbrıs olan yabancı sermayeli firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

DIŞ TİCARET (2014 yılı sonu) İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 157,7 milyar dolar iken Kuzey Kıbrıs’a olan ihracat yaklaşık 1,2 milyar dolardır. Bu rakamla Kuzey Kıbrıs toplam ihracatımızın %0,76’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 31. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,5 milyar dolar iken Kuzey Kıbrıs’a olan ihracat 15,965 milyon dolardır. Bu rakamla Kuzey Kıbrıs toplam ihracatımızın %1,1’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 26. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 242,2 milyar dolar iken Kuzey Kıbrıs’tan olan ithalat yaklaşık 80 milyon dolardır. Bu rakamla Kuzey Kıbrıs toplam ithalatımızın %0,033’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 93. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Rusya’dadır. - Konya’nın toplam ithalatı 1,34 milyar dolar iken Kuzey Kıbrıs’a ithalat 49 bin dolardır. Bu rakamla Kuzey Kıbrıs toplam ithalatımızın %0,0037’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 87. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı-Fazlası (2014 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs ile olan dış ticaret fazlası 1,116 milyar dolardır.
 • Konya’nın Kuzey Kıbrıs ile olan dış ticaret fazlası 15,916 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

 

 

Göstergelerle Japonya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Japonya, Türkiye için bu alanda 42. sırada gelmektedir. 205 firma ile Japonya, toplam rakamın binde 4,4’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Japon olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 144 milyar dolar iken Japonya’ya olan ihracat 335 milyon dolardır. Bu rakamla Japonya toplam ihracatımızın binde 2,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 63. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Japonya’ya olan ihracat 3,8 milyon dolardır. Bu rakamla Japonya toplam ihracatımızın binde 2,8’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 58. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken Japonya’dan olan ithalat 3,14 milyar dolardır. Bu rakamla Japonya toplam ithalatımızın %1,5’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 14. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken Japonya’dan ithalat 16,8 milyon dolardır. Bu rakamla Japonya toplam ithalatımızın %1,4’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 16. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Japonya ile olan dış ticaret açığı 2,8 milyar dolardır.
 • Konya’nın Japonya ile olan dış ticaret açığı 13 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

 

Göstergelerle İspanya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • İspanya, Türkiye için bu alanda 18. sırada gelmektedir. 610 firma ile İspanya, toplam rakamın %1,3’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • İspanya, Konya için bu alanda 8. sırada gelmektedir. 6 firma ile İspanya, toplam rakamın %2,9’unu oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 144 milyar dolar iken İspanya’ya olan ihracat 4,7 milyar dolardır. Bu rakamla İspanya toplam ihracatımızın %3,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 8. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken İspanya’ya olan ihracat 22,7 milyon dolardır. Bu rakamla İspanya toplam ihracatımızın %1,7’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 15. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken İspanya’dan olan ithalat 5,6 milyar dolardır. Bu rakamla İspanya toplam ithalatımızın %2,7’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 10. ülke konumundadır

İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken İspanya’dan ithalat 21,4 milyon dolardır. Bu rakamla İspanya toplam ithalatımızın %1,8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 13. ülke konumundadır.

İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin İspanya ile olan dış ticaret açığı 842,3 milyon dolardır.
 • Konya’nın İspanya ile olan dış ticaret fazlası 1,32 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Singapur
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Singapur, Türkiye için bu alanda 58. sırada gelmektedir. 94 firma ile Singapur, toplam rakamın %0,2’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın ülkesi Singapur’dan olan yabancı sermayeli firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 143,9 milyar dolar iken Singapur’a olan ihracat 432,5 milyon dolardır. Bu rakamla Singapur toplam ihracatımızın %0,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 55. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Singapur’a olan ihracat 1 milyon dolardır. Bu rakamla Singapur toplam ihracatımızın %0,075’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 99. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken Singapur’dan olan ithalat 365,3 milyon dolardır. Bu rakamla Singapur toplam ithalatımızın %0,18’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 53. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken Singapur’dan ithalat 504,7 bin dolardır. Bu rakamla Singapur toplam ithalatımızın %0,04’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 62. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Fazlası (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Singapur ile olan dış ticaret fazlası 67,3 milyon dolardır.
 • Konya’nın Singapur ile olan dış ticaret fazlası 509,6 bin dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle İran
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • İran, Türkiye için bu alanda 2. sırada gelmektedir. 3.866 firma ile İran, toplam rakamın %8,3’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. - Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. - İran, Konya için bu alanda 4. sırada gelmektedir. 12 firma ile İran, toplam rakamın %5,7’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 143,9 milyar dolar iken İran’a olan ihracat 3,67 milyar dolardır. Bu rakamla İran toplam ihracatımızın %2,55’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 10. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken İran’a olan ihracat 61,8 milyon dolardır. Bu rakamla İran toplam ihracatımızın %4,56’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 5. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken İran’dan olan ithalat 6,1 milyar dolardır. Bu rakamla İran toplam ithalatımızın %2,94’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 9. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken İran’dan ithalat 7,2 milyon dolardır. Bu rakamla İran toplam ithalatımızın %0,6’sını oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 36. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin İran ile olan dış ticaret açığı 2,43 milyar dolardır.
 • Konya’nın İran ile olan dış ticaret fazlası 54,6 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Malezya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2018 yılı sonu)

 • Türkiye’de 181 ülkeden 65.533 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Malezya, Türkiye için bu alanda 65.sırada gelmektedir. 58 firma ile Malezya, toplam rakamın %0,09’unu oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.
 • Konya’da 50 ülkeden, 340 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Malezyalı olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2018 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 168 milyar dolar iken Malezya’ya olan ihracat 365,1 milyon dolardır. Bu rakamla Malezya toplam ihracatımızın %0,22’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 72. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,8 milyar dolar iken Malezya’ya olan ihracat 3 milyon dolardır. Bu rakamla Malezya toplam ihracatımızın %0,17’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 86. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 223 milyar dolar iken Malezya’dan olan ithalat 2,1 milyar dolardır. Bu rakamla Malezya toplam ithalatımızın %1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 25. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır.
 • Konya’nın toplam ithalatı 908,5 milyon dolar iken Malezya’dan ithalat 13,9 milyon dolardır. Bu rakamla Malezya toplam ithalatımızın %1,5’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 17. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı (2018 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Malezya ile olan dış ticaret açığı 1,77 milyar dolardır.
 • Konya’nın Malezya ile olan dış ticaret açığı 10,8 milyon dolardır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Nijerya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Nijerya, Türkiye için bu alanda 51. sırada gelmektedir. 116 firma ile Nijerya, toplam rakamın binde 2,5’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Nijeryalı olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 144 milyar dolar iken Nijerya’ya olan ihracat 314 milyon dolardır. Bu rakamla Nijerya toplam ihracatımızın binde 2,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 66. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Nijerya’ya olan ihracat 5,3 milyon dolardır. Bu rakamla Nijerya toplam ihracatımızın binde 4’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 52. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken Nijerya’dan olan ithalat 190 milyon dolardır. Bu rakamla Nijerya toplam ithalatımızın onbinde 9’unu oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 74. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken Nijerya’dan ithalat 11,2 milyon dolardır. Bu rakamla Nijerya toplam ithalatımızın yaklaşık %1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 25. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Fazlası/Açığı (2015 yılı sonu itibariyle)

Türkiye’nin Nijerya ile olan dış ticaret fazlası 124 milyon dolardır.

Konya’nın Nijerya ile olan dış ticaret açığı 5,9 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Belarus
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Belarus, Türkiye için bu alanda 58. sırada gelmektedir. 78 firma ile Belarus, toplam rakamın binde 1,7’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Belaruslu olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 144 milyar dolar iken Belarus’a olan ihracat 205,3 milyon dolardır. Bu rakamla Belarus, toplam ihracatımızın %0,14’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 78. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Belarus’a olan ihracat 2,55 milyon dolardır. Bu rakamla Belarus, toplam ihracatımızın %0,19’unu oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 74. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken Belarus’dan olan ithalat 193 milyon dolardır. Bu rakamla Belarus, toplam ithalatımızın %0,09’unu oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 72. ülke konumundadır.
 •  İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken TÜİK verilerine bakıldığında, Belarus’dan ithalat bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Fazlası (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Belarus ile olan dış ticaret fazlası 12,5 milyon dolardır.
 • Konya’nın Belarus ile olan dış ticaret fazlası 2,55 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

 

Göstergelerle Tayvan
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Tayvan, Türkiye için bu alanda 83. sırada gelmektedir. 21 firma ile Tayvan, toplam rakamın %0,04’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Tayvanlı olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Tayvan’a olan ihracat 138,8 milyon dolardır. Bu rakamla Tayvan, toplam ihracatımızın %0,1’ini oluşturmakta ve ihracatımızda 90. sıradadırİlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Tayvan’a olan ihracat 1,9 milyon dolardır. Bu rakamla Tayvan, toplam ihracatımızın %0,14’ünü oluşturmakta ve ihracatımızda 85. sıradadır
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Türkiye’nin Tayvan’a yaptığı ihracatta Konya’nın payı %1,4’tür.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Tayvan’dan olan ithalat 1,6 milyar dolardır. Bu rakamla Tayvan, toplam ithalatımızın %0,8’ini oluşturmakta ve ithalatımızda 26. sıradadır
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Tayvan’dan olan ithalat 28,7 milyon dolardır. Bu rakamla Tayvan, toplam ithalatımızın %2,7’sini oluşturmakta ve ithalatımızda 5. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Türkiye’nin Tayvan’dan yaptığı ithalatta Konya’nın payı %1,8’dir.

Dış Ticaret Açığı (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Tayvan ile olan dış ticaret açığı 1,46 milyar dolardır.
 • Konya’nın Tayvan ile olan dış ticaret açığı 26,8 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Cezayir
+

YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)

 • Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30 ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Cezayir, Türkiye için bu alanda 53. sırada gelmektedir. 72 firma ile Cezayir, toplam rakamın %0,2’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya için de Cezayir, bu alanda 8. sırada gelmektedir. 3 firma ile Cezayir, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %2,4’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar iken Cezayir’e olan ihracat 2 milyar dolardır. Bu rakamla Cezayir toplam ihracatımızın %1,32’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 22. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Cezayir’e olan ihracat 31,7 milyon dolardır. Bu rakamla Cezayir toplam ihracatımızın %2,35’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 11. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır).

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar iken Cezayir’den olan ithalat 714 milyon dolardır. Bu rakamla Cezayir toplam ithalatımızın %0,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 48. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Rusya’dır).
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar iken Cezayir’den ithalatı yoktur. (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir).

Dış Ticaret Fazlası (2013 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Cezayir ile olan dış ticaret fazlası yaklaşık 1,29 milyar dolardır.
 • Konya’nın Cezayir ile olan dış ticaret fazlası ise yaklaşık 31,7 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Fransa
+

YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)

 • Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30 ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Fransa, Türkiye için bu alanda 8. sırada gelmektedir. 1.189 firma ile Fransa, toplam rakamın %3,3’ünü oluşturmaktadır (İlk sırada ülke ise Almanya’dır.)
 • Konya için Fransa, bu alanda 8. sırada gelmektedir. 3 firma ile Fransa, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %2,4’ünü oluşturmaktadır (İlk sırada ülke ise Almanya’dır.)

DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar ilken Fransa’ya olan ihracat 6,38 milyar dolardır. Bu rakamla Fransa toplam ihracatımızın %4,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 6. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Almanya’dır.)
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar ilken Fransa’ya olan ihracat 15,6 milyon dolardır. Bu rakamla Fransa toplam ihracatımızın %1,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 22. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.)

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar ilken Fransa’dan olan ithalat 8,08 milyar dolardır. Bu rakamla Fransa toplam ithalatımızın %3,2’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 9. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Rusya’dır.)
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar ilken Fransa’dan olan ithalat 22,2 milyon dolardır. Bu rakamla Fransa toplam ithalatımızın %1,8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 14. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir)

Dış Ticaret Açığımız (2013 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Fransa ile olan dış ticaret açığı yaklaşık 1,7 milyar dolardır.
 • Konya’nın Fransa ile olan dış ticaret açığı ise yaklaşık 6,7 milyon dolardır.

TURİZM (2013 yılı sonu itibariyle)

 • Mevlana Müzesi Türkiye’de en çok ziyaret edilen 3. müzedir.
Göstergelerle Almanya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2014 yılı sonu)

 • Türkiye’de 166 ülkeden, 41.398 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da ise 36 ülkeden, 163 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • ALMANYA, Türkiye için bu alanda 1. sırada gelmektedir. 6.015 firma ile ALMANYA, toplam rakamın %14,5’ini oluşturmaktadır.
 • Konya için de ALMANYA, bu alanda 1. sırada gelmektedir. 22 firma ile ALMANYA, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %13,5’ini oluşturmaktadır.

DIŞ TİCARET (2014 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 157,7 milyar dolar iken ALMANYA’ya olan ihracat yaklaşık 15,2 milyar dolardır. Bu rakamla ALMANYA toplam ihracatımızın %9,6’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 1. ülke konumundadır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,5 milyar dolar iken ALMANYA’ya olan ihracat 86 milyon dolardır. Bu rakamla ALMANYA toplam ihracatımızın %5,8’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 2. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 242,2 milyar dolar iken ALMANYA’dan olan ithalat 22,4 milyar dolardır. Bu rakamla ALMANYA toplam ithalatımızın %9,2’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 3. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke ise Rusya’dadır.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,34 milyar dolar iken ALMANYA’dan ithalat 90,5 milyon dolardır. Bu rakamla ALMANYA toplam ithalatımızın %6,7’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 4. ülke konumundadır -İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı

 • Türkiye’nin ALMANYA ile olan dış ticaret açığı 7,2 milyar dolardır.
 • Konya’nın ALMANYA ile olan dış ticaret açığı 4,8 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Rusya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)

 • Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30 ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Rusya, Türkiye için bu alanda 4. sırada gelmektedir. 1.628 firma ile Rusya, toplam rakamın %4,48’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya için de Rusya, bu alanda 10. sırada gelmektedir. 1 firma ile Rusya, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %0,79’unu oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar iken Rusya’ya olan ihracat yaklaşık 7 milyar dolardır. Bu rakamla Rusya toplam ihracatımızın %4,6’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 4. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Rusya’ya olan ihracat 56,7 milyon dolardır. Bu rakamla Rusya toplam ihracatımızın %4,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 3. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır).

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar iken Rusya’dan olan ithalat 25,07 milyar dolardır. Bu rakamla Rusya toplam ithalatımızın %10’unu oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 1. ülke konumundadır. Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar iken Rusya’dan ithalat 168,5 milyon dolardır. Bu rakamla Rusya toplam ithalatımızın %13,74’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 2. ülke konumundadır. (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir).

Dış Ticaret Fazlası (2013 yılı sonu itibariyle)

Türkiye’nin Rusya ile olan dış ticaret açığı 18,1 milyar dolardır. - Konya’nın Rusya ile olan dış ticaret açığı yaklaşık 111 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Tunus
+

YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)

 • Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30 ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Tunus, Türkiye için bu alanda 55. sırada gelmektedir. 63 firma ile Tunus, toplam rakamın %0,17’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya’da baskın ülkesi Tunus olan yabancı sermayeli firma mevcut değildir.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar iken Tunus’a olan ihracat yaklaşık 892,2 milyon dolardır. Bu rakamla Tunus toplam ihracatımızın %0,6’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 37. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Tunus’a olan ihracat 9,1 milyon dolardır. Bu rakamla Tunus toplam ihracatımızın %0,7’isini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 36. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır).

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar iken Tunus’tan olan ithalat 289,3 milyon dolardır. Bu rakamla Tunus toplam ithalatımızın %0,11’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 62. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Rusya’dır). Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar iken Tunus’tan ithalat 1,93 milyon dolardır. Bu rakamla Tunus toplam ithalatımızın %0,16’sını oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 51. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir).

Dış Ticaret Fazlası (2013 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Tunus ile olan dış ticaret fazlası yaklaşık 603 milyon dolardır.
 • Konya’nın Tunus ile olan dış ticaret fazlası yaklaşık 7,2 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle İngiltere
+

YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)

 • Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30 ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. İngiltere, Türkiye için bu alanda 3. sırada gelmektedir. 2.602 firma ile İngiltere, toplam rakamın %7,16’sını oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya için de İngiltere, bu alanda 6. sırada gelmektedir. 5 firma ile İngiltere, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %3,94’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Bu veri 30.06.2014 tarihli veride firma sayısı 6’dır.

DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar iken İngiltere’ye olan ihracat yaklaşık 8,8 milyar dolardır. Bu rakamla İngiltere toplam ihracatımızın %5,8’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 3. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır. Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken İngiltere’ye olan ihracat 35,1 milyon dolardır. Bu rakamla İngiltere toplam ihracatımızın %2,6’sını oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 10. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır).

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar iken İngiltere’den olan ithalat 6,3 milyar dolardır. Bu rakamla İngiltere toplam ithalatımızın %2,5’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 11. ülke konumundadır. Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar iken İngiltere’den ithalat 13,9 milyon dolardır. Bu rakamla İngiltere toplam ithalatımızın %1,13’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 22. ülke konumundadır. (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir).

Dış Ticaret Fazlası (2013 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin İngiltere ile olan dış ticaret fazlası 2,5 milyar dolardır.
 • Konya’nın İngiltere ile olan dış ticaret fazlası yaklaşık 21,25 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle ABD
+

YABANCI YATIRIMLAR (2014 yılı sonu)

 • Türkiye’de 166 ülkeden, 41.398 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da ise 36 ülkeden, 163 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • ABD, Türkiye için bu alanda 8. sırada gelmektedir. 1.502 firma ile ABD, toplam rakamın %3,62’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya için de ABD, bu alanda 8. sırada gelmektedir. 4 firma ile ABD, Konya’da yer alan yabancı sermayeli firmaların %2,45’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

DIŞ TİCARET (2014 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 157,7 milyar dolar iken ABD’ye olan ihracat 6,34 milyar dolardır. Bu rakamla ABD toplam ihracatımızın %4’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 6. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,5 milyar dolar iken ABD’ye olan ihracat 33,2 milyon dolardır. Bu rakamla ABD toplam ihracatımızın %2,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 11. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 242,2 milyar dolar iken ABD’den olan ithalat 12,7 milyar dolardır. Bu rakamla ABD toplam ithalatımızın %5,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 4. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Rusya’dadır.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,34 milyar dolar iken ABD’den ithalat 42,2 milyon dolardır. Bu rakamla ABD toplam ithalatımızın %3,1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 7. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı (2014 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin ABD ile olan dış ticaret açığı 6,4 milyar dolardır.
 • Konya’nın ABD ile olan dış ticaret açığı yaklaşık 9 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Katar
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.

Katar, Türkiye için bu alanda 55. sırada gelmektedir. 106 firma ile Katar, toplam rakamın binde 2’sini oluşturmaktadır.

İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.

Konya’da baskın sermayesi Katarlı olan firma bulunmamaktadır.

İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Katar’a olan ihracat 439,1 milyon dolardır. Bu rakamla Katar, toplam ihracatımızın binde 3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 53. ülke konumundadır.

İlk sıradaki ülke Almanya’dır.

Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Katar’a olan ihracat 10,3 milyon dolardır. Bu rakamla Katar, toplam ihracatımızın binde 8’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 38. ülke konumundadır.

İlk sıradaki ülke Irak’tır.

Katar’a yapılan ihracatta Konya’nın payı %2,3’tür.

İthalat:

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Katar’dan olan ithalat 271,1 milyon dolardır. Bu rakamla Katar, toplam ithalatımızın binde 14’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 60. ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Katar’dan olan ithalat 5,1 milyon dolardır. Bu rakamla Katar, toplam ithalatımızın binde 5’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 37. ülke konumundadır.
 •  İlk sıradaki ülke Çin’dir. Katar’dan yapılan ithalatta Konya’nın payı %1,9’dur

Dış Ticaret Fazlası (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Katar ile olan dış ticaret fazlası 168 milyon dolardır.
 • Konya’nın Katar ile olan dış ticaret fazlası 5,2 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Hollanda
+

YABANCI YATIRIMLAR (2019 yılı sonu)

 • Türkiye’de 183 ülkeden 74.227 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Hollanda, Türkiye için bu alanda 5.sırada gelmektedir. 3.214 firma ile Hollanda, toplam rakamın %4,3’ünü oluşturmaktadır. – İlk sıradaki ülke Suriye’dir.
 • Konya’da 54 ülkeden, 385 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Hollanda, Konya için bu alanda 5.sırada gelmektedir. 10 firma ile Hollanda, toplam rakamın %2,6’sını oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2019 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 171,5 milyar dolar iken Hollanda’ya olan ihracat 5,45 milyar dolardır. Bu rakamla Hollanda toplam ihracatımızın %3,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 8.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın toplam ihracatı yaklaşık 2 milyar dolar iken Hollanda’ya olan ihracat yaklaşık 26,4 milyon dolardır. Bu rakamla Hollanda toplam ihracatımızın %1,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 22.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 202,7 milyar dolar iken Hollanda’dan olan ithalat 3,07 milyar dolardır. Bu rakamla Hollanda toplam ithalatımızın %1,5’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 16.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır.
 • Konya’nın toplam ithalatı 877,5 milyon dolar iken Hollanda’dan ithalat 26,5 milyon dolardır. Bu rakamla Hollanda toplam ithalatımızın %3’ünü oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 6.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası

 • Türkiye’nin Hollanda ile olan dış ticaret fazlası 2,4 milyar dolardır.
 • Konya’nın Hollanda ile olan dış ticaret açığı 78.400 dolardır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Zimbabve
+

YABANCI YATIRIMLAR (2015 yılı sonu)

 • Türkiye’de 174 ülkeden, 46.756 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Zimbabve, Türkiye için bu alanda 154. sırada gelmektedir. 1 firma ile Zimbabve, toplam rakamın %0,002’sini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da ise 39 ülkeden, 209 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Zimbabveli olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2015 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 144 milyar dolar iken Zimbabve’ye olan ihracat yaklaşık 4,4 milyon dolardır. Bu rakamla Zimbabve, toplam ihracatımızın %0,003’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 173. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar iken Zimbabve’ye olan ihracat yaklaşık 134 bin dolardır. Bu rakamla Zimbabve, toplam ihracatımızın %0,01’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 135. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 207,2 milyar dolar iken Zimbabve’den olan ithalat yaklaşık 4,85 milyon dolardır. Bu rakamla Zimbabve, toplam ithalatımızın %0,002’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 148. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir. - Konya’nın toplam ithalatı 1,17 milyar dolar iken Zimbabve’den bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke ise Çin’dir.

Dış Ticaret Fazlası/Açığı (2015 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Zimbabve ile olan dış ticaret açığı yaklaşık 458,2 bin dolardır.
 • Konya’nın Zimbabve ile olan dış ticaret fazlası yaklaşık 134 bin dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Polonya
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Polonya, Türkiye için bu alanda 53. sırada gelmektedir. 128 firma ile Polonya, toplam rakamın binde 2,4’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Polonyalı olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Polonya’ya olan ihracat 2,65 milyar dolardır. Bu rakamla Polonya, toplam ihracatımızın %1,9’unu oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 16. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Polonya’ya olan ihracat 27,6 milyon dolardır. Bu rakamla Polonya, toplam ihracatımızın %2,1 oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 9. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Polonya’ya yapılan ihracatta Konya’nın payı %1’dir.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Polonya’dan olan ithalat 3,24 milyar dolardır. Bu rakamla Polonya, toplam ithalatımızın %1,6’sını oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 14. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Polonya’dan olan ithalat 8,2 milyon dolardır. Bu rakamla Polonya, toplam ithalatımızın binde 8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 26. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Polonya’dan yapılan ithalatta Konya’nın payı %0,25’dir.

Dış Ticaret Fazlası/Açığı (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Polonya ile olan dış ticaret açığı 592,3 milyon dolardır.
 • Konya’nın Polonya ile olan dış ticaret fazlası 19,4 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Bulgaristan
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Bulgaristan, Türkiye için bu alanda 23. sırada gelmektedir. 579 firma ile Bulgaristan, toplam rakamın yüzde 1’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Bulgaristan, Konya için bu alanda 12. sırada gelmektedir. 1 firma ile Bulgaristan, toplam rakamın binde 4’ünü oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Bulgaristan’a olan ihracat 2,4 milyar dolardır. Bu rakamla Bulgaristan, toplam ihracatımızın %1,7’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 18. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Bulgaristan’a olan ihracat 16,5 milyon dolardır. Bu rakamla Bulgaristan, toplam ihracatımızın %1,3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 18. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Bulgaristan’a yapılan ihracatta Konya’nın payı binde 7’dir.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Bulgaristan’dan olan ithalat 2,14 milyar dolardır. Bu rakamla Bulgaristan, toplam ithalatımızın %1,1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 21. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Bulgaristan’dan olan ithalat 8,9 milyon dolardır. Bu rakamla Bulgaristan, toplam ithalatımızın binde 8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 23. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Bulgaristan’dan yapılan ithalatta Konya’nın payı binde 4’tür.

Dış Ticaret Fazlası (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Bulgaristan ile olan dış ticaret fazlası 244,2 milyon dolardır.
 • Konya’nın Bulgaristan ile olan dış ticaret fazlası 7,7 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Suudi Arabistan
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Suudi Arabistan, Türkiye için bu alanda 12. sırada gelmektedir. 955 firma ile Suudi Arabistan, toplam rakamın %1,8’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Suudi Arabistan, Konya için bu alanda 9. sırada gelmektedir. 4 firma ile Suudi Arabistan, toplam rakamın %1,6’sını oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Suudi Arabistan’a olan ihracat 3,17 milyar dolardır. Bu rakamla Suudi Arabistan, toplam ihracatımızın %2,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 11. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Suudi Arabistan’a olan ihracat 46 milyon dolardır. Bu rakamla Suudi Arabistan, toplam ihracatımızın %3,5’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 5. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yaptığı ihracatta Konya’nın payı %1,4’tür.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Suudi Arabistan’dan olan ithalat 1,83 milyar dolardır. Bu rakamla Suudi Arabistan, toplam ithalatımızın %1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 23. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Suudi Arabistan’dan olan ithalat 21,6 milyon dolardır. Bu rakamla Suudi Arabistan, toplam ithalatımızın %2’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 9. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan yaptığı ithalatta Konya’nın payı %1,2’dir.

Dış Ticaret Fazlası (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Suudi Arabistan ile olan dış ticaret fazlası 1,34 milyar dolardır.
 • Konya’nın Suudi Arabistan ile olan dış ticaret fazlası 24,2 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Birleşik Arap Emirlikleri
+

YABANCI YATIRIMLAR (2016 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 52.754 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye için bu alanda 28. sırada gelmektedir. 423 firma ile Birleşik Arap Emirlikleri, toplam rakamın %0,8’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’da 44 ülkeden, 241 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Birleşik Arap Emirlikleri, Konya için bu alanda 11. sırada gelmektedir. 2 firma ile Birleşik Arap Emirlikleri, toplam rakamın %0,8’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2016 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 142,6 milyar dolar iken Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracat 5,4 milyar dolardır. Bu rakamla Birleşik Arap Emirlikleri, toplam ihracatımızın %3,8’ini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 7. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,31 milyar dolar iken Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracat 22,5 milyon dolardır. Bu rakamla Birleşik Arap Emirlikleri, toplam ihracatımızın %1,7’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 12. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ihracatta Konya’nın payı %0,4’tür.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 198,6 milyar dolar iken Birleşik Arap Emirlikleri’nden olan ithalat 3,7 milyar dolardır. Bu rakamla Birleşik Arap Emirlikleri, toplam ithalatımızın %1,9’unu oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 13. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir. -
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,06 milyar dolar iken Birleşik Arap Emirlikleri’nden olan ithalat 12,1 milyon dolardır. Bu rakamla Birleşik Arap Emirlikleri, toplam ithalatımızın %1,1’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 19. ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nden yaptığı ithalatta Konya’nın payı %0,3’tür.

Dış Ticaret Fazlası (2016 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ile olan dış ticaret fazlası 1,7 milyar dolardır.
 • Konya’nın Birleşik Arap Emirlikleri ile olan dış ticaret fazlası 10,4 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Belçika
+

YABANCI YATIRIMLAR (2017 yılı sonu)

 • Türkiye’de 178 ülkeden, 58.418 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Belçika, Türkiye için bu alanda 22. sırada gelmektedir. 614 firma ile Belçika, toplam rakamın %1,05’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.
 • Konya’da 49 ülkeden, 282 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Belçika, Konya için bu alanda 13. sırada gelmektedir. 1 firma ile Belçika, toplam rakamın binde 35’ini oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2017 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 157,05 milyar dolar iken Belçika’ya olan ihracat 3,16 milyar dolardır. Bu rakamla Belçika, toplam ihracatımızın %2’sini oluşturmakta ve ihracatımızda 12.sıradadır- İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,55 milyar dolar iken Belçika’ya olan ihracat 23,4 milyon dolardır. Bu rakamla Belçika, toplam ihracatımızın %1,5’ini oluşturmakta ve ihracatımızda 17. sıradadır.
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.
 • Türkiye’nin Belçika’ya olan ihracatında Konya’nın payı ise binde 74’tür.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 233,8 milyar dolar iken Belçika’dan olan ithalat 3,73 milyar dolardır. Bu rakamla Belçika, toplam ithalatımızın %1,6’sını oluşturmakta ve ithalatımızda 16.sıradadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.
 • Konya’nın toplam ithalatı 1,05 milyar dolar iken Belçika’dan olan ithalat 10 milyon dolardır. Bu rakamla Belçika, toplam ithalatımızın yaklaşık %1’ini oluşturmakta ve ithalatımızda 24. ülke konumundadır.

İlk sıradaki ülke Çin’dir.

 • Türkiye’nin Belçika’dan olan ithalatında Konya’nın payı ise binde 27’dir.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası (2017 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Belçika ile olan dış ticaret açığı 571,8 milyon dolardır.
 • Konya’nın Belçika ile olan dış ticaret fazlası 13,4 milyon dolardır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK

Göstergelerle Güney Afrika Cumhuriyeti
+

YABANCI YATIRIMLAR (2018 yılı sonu)

 • Türkiye’de 181 ülkeden 65.533 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye için bu alanda 66.sırada gelmektedir. 57 firma ile Güney Afrika Cumhuriyeti, toplam rakamın %0,09’unu oluşturmaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.
 • Konya’da 50 ülkeden, 340 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
 • Konya’da baskın sermayesi Güney Afrika Cumhuriyetli olan firma bulunmamaktadır.
 • İlk sıradaki ülke Suriye’dir.

DIŞ TİCARET (2018 yılı sonu)

İhracat

 • Türkiye’nin toplam ihracatı 168 milyar dolar iken Güney Afrika Cumhuriyeti’ne olan ihracat 534,1 milyon dolardır. Bu rakamla Güney Afrika Cumhuriyeti toplam ihracatımızın binde 3’ünü oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 52.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Almanya’dır.
 • Konya’nın ise toplam ihracatı 1,8 milyar dolar iken Güney Afrika Cumhuriyeti’ne olan ihracat yaklaşık 14 milyon dolardır. Bu rakamla Güney Afrika Cumhuriyeti toplam ihracatımızın binde 8’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 36.ülke konumundadır
 • İlk sıradaki ülke Irak’tır.

İthalat

 • Türkiye’nin toplam ithalatı 223 milyar dolar iken Güney Afrika Cumhuriyeti’nden olan ithalat 1,38 milyar dolardır. Bu rakamla Güney Afrika Cumhuriyeti toplam ithalatımızın binde 6’sını oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 37.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Rusya’dır. - Konya’nın toplam ithalatı 908,5 milyon dolar iken Güney Afrika Cumhuriyeti’nden ithalat 7,4 milyon dolardır. Bu rakamla Güney Afrika Cumhuriyeti toplam ithalatımızın binde 8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 29.ülke konumundadır.
 • İlk sıradaki ülke Çin’dir.

Dış Ticaret Açığı/Fazlası (2018 yılı sonu itibariyle)

 • Türkiye’nin Güney Afrika Cumhuriyeti ile olan dış ticaret açığı 847,4 milyon dolardır. - Konya’nın Güney Afrika Cumhuriyeti ile olan dış ticaret fazlası 6,6 milyon dolardır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK

Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024