Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

Bölgemizin enerji yatırımlarına en uygun yer olmasını sağlayan diğer bir husus ise şüphesiz yatırıma hazır arazi imkanı ve yatırımlar için uygun altyapısıdır. Konya’da özellikle Karapınar bölgesinde geniş ve tarıma elverişsiz araziler bulunmaktadır. Aynı zamanda Konya Valiliği tarafından bölgede Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması için gerekli çalışmalar yapılmış, ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karapınar'da oluşturulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 59.586.876 m² alana sahiptir. Bölgenin güneş santrali için potansiyel kurulu gücü 4.000 MW olup lisanslı üreticilerin bağlantı yapacakları Trafo Merkezi sahanın sınırındadır. Bölgede yapılacak yatırımlar senelik olarak 1 m² 'lik alanda 60 KWh/ yıl ile 90 KWh / yıl arasında enerji üretebileceklerdir.Sahanın Özellikleri

 

Yatırım Kriteri

Parametre

Karapınar’daki Değer

Sahanın Yer Yüzündeki
Konumu

Yıllık toplam güneşlenme süresi

2.964 saat/yıl

Yıllık güneş ışınımı miktarı

2.100 kWh/m2yıl

İklim Özellikleri

Düşük atmosfer yoğunluğu (açık gökyüzü)

 Açık (0-2 okta)

Akarsu yataklarına uzak arazi

 Akarsu yok

Düşük hava kirliliği

Çok Düşük Derece

Düşük rüzgâr potansiyeli

5,5 m/s/yıl

Kurak iklim yapısı

Yarı kurak Soğuk

Düşük nem oranı

 %21 

Denize uzak arazi

265 km/Akdeniz

Düşük hava sıcaklığı

 11,83 C°

Sahanın Konumsal
Özellikleri

Eğimli arazi

1,5 °

 Deprem riski olmayan arazi

5. derece

Kanunlarca koruma altına alınmamış arazi

 Koruma alanı olmayan araziler

Orman bölgesi olmayan arazi

 Orman niteliği olmayan araziler

Tarım bölgesi olmayan arazi

 Tarım bölgesi olmayan araziler

Mera sahası olmayan arazi

 Mera vasfı olmayan araziler

Demiryolu, karayolu geçmeyen arazi

 Demiryolu, karayolu geçmeyen araziler

Havaalanına yakın olmayan arazi

 110 km/ortalama[]

Askeri tatbikat alanına uzak arazi

 Askeri tatbikat alanına yeterli derecede uzak araziler

Yerleşim alanına uzak arazi

 Yerleşim alanına yeterli uzaklıktaki araziler

Ana karayollarına ve kıyı şeridine uzak arazi

 Ana karayollarına ve kıyı şeridine uzak araziler

Maden, petrol vb. arama alanı olmayan arazi

 Maden, petrol vb. arama alanı olmayan araziler

Yükseltilerden uzak arazi

Yükseltilerden uzak araziler

Kuşların göç yönüne uzak olan arazi

Kuşların göç yönüne yeterince uzak araziler

Diğer Hususlar

Yatırım lisansına engel olunmaması

Yatırım lisansına engel olunmayan araziler

Trafo ve iletim kısıtlarının olmaması

Mevcut 100 MVA’lık trafo kapasitesi

Devlet tarafından verilen teşvikler (altüst yapı desteği, enerji tedariki, ulaşım yatırımları, vergi muafiyetleri vb.)

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Yatırım yeri tahsisi, Sigorta primi işveren hissesi desteği,vergi indirimi 

Özel imkânlara sahip sanayi bölgesi imkânı

Endüstri bölgesi

Yatırımlarda görev yapabilecek nitelikli/niteliksiz insan kaynağına sahip olunması

52 kişi/km2, ülkenin en büyük üniversite nüfusuna sahip bölge

Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2023