Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Konya Sanayi Odası liderliğinde uygulamaya konulan bir güdümlü proje ile kurulan “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi“,  hizmetlerde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür. 

Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesidir.  Konya TGB’nin yönetimi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Innopark A.Ş.’nin ortakları; Konya Sanayi Odası,  Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, ve Konya’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından oluşmaktadır. Konya TGB’nin tescilli ticari markası “InnoPark”tır.

64 firmaya ev sahipliği yapan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde konumlanan, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi binasını da içeren yaklaşık 122.000 m2 lik arazi üzerinde konumlanmıştır. 

İnovasyona dayalı sürdürülebilir gelişme için inovasyon ekosisteminin iki temel bileşeni olan inovasyon arzı ve inovasyon talebinin etkileşim içinde olması gereklidir. Konya ili, ülkemizin birçok iline göre inovasyon arzı/talebi yönünden daha iyi durumda ise de ildeki inovasyon talebi henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Üstelik ildeki mevcut inovasyon arzı ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni aktör ve mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bölgedeki hem inovasyon arzının hem de inovasyon talebinin geliştirilmesini, ildeki inovasyon arz ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni bir aktör olarak ilin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Innopark’ın kuruluşu ile Konya’daki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturulması, ilde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracatın payının artırılması, ildeki işletmelerin inovasyona dayalı büyüme ile sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesini hedeflenmektedir. Innopark, Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyeti yürütmek isteyen ya da teknolojik ürünlerin seri üretimini yapmak isteyen kuruluşlara ofis, deney alanı, üretim alanı kiralamakta, isteyen kuruluşlara kendi binalarını inşa etmeleri için inşaat alanı tahsis etmektedir. Innopark’ta faaliyet gösteren kuruluşlara 4691 ve 5746 sayılı kanunlara göre önemli vergi muafiyeleri ve destekler sağlanmaktadır. 

Innopark, Konya’da iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi kuruluşuna önemli katkılar sağlayan yeni bir aktör olup geniş tabana yayılan güçlü ortaklık yapısı ile Konya Bölgesinde iyi çalışan bir “İnovasyon Ekosistemi” oluşturulmasına yoğunlaştıracaktır.

Innopark, Konya’da orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanacak, bu amaçla” Teknolojik Üretim Odaklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olacaktır.  Innopark, bu hedef doğrultusunda bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü işletmelerinin inovasyona dayalı büyümesi için her türlü nitelikli hizmeti verecek olup Innopark’ın kuruluşu ile bölgemizde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretimin payının artırılması beklenilmektedir.

 

İletişim Bilgileri

Büyükkayacık Mahallesi, 101. Cd. No:2, Selçuklu/KONYA

bilgi@innopark.com.tr

+(90) 332 999 14 88

https://innopark.com.tr/

 

Konya Yatırım Destek Ofisi
Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2023